Svátek má: Vilém

Komentáře

Jak přistoupit k úkolům českého předsednictví?

Úkoly českého předsednictví stanovila vláda nominálně vcelku správně. I když např. poválečná obnova Ukrajiny je dnes spíše zahalená v mlze.

Zatím o ní víme jen jediné. Že to bude stát hodně peněz. A tak možná pořadatelství jedné či dvou dárcovských konferencí v Praze, určených k financování obnovy Ukrajiny by v průběhu předsednictví bylo dobrým řešením.

Co mi ovšem v prioritách českého předsednictví jasně chybí, je udržení institucí sociálního státu a vysoké životní úrovně Evropanů. A to v nemenší (spíše větší) míře platí také pro občany České republiky.

S životní úrovní občanů souvisí hned dvě priority předsednictví: energetická bezpečnost a odolnost evropské ekonomiky.

Pokud jde o prioritu uprchlické krize a poválečné obnovy Ukrajiny, považoval bych za moudřejší celou věc formulovat jako úsilí o rychlé mírové řešení válečného konfliktu na Ukrajině. To vidím jako  kruciální problém dnešních dnů. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vedl a vede ve svých důsledcích ke zvyšování cen energetických surovin, zemědělských komodit (pšenice), ale také průmyslových kovů a vzácných zemin. To vše potřebuje evropský (i český) průmysl. A levné potraviny potřebuje  zase evropské obyvatelstvo. Není nic složitého k pochopení, že ukončení války povede k poklesu cen prakticky všech komodit, dříve či později na předcovidovou úroveň (snad jen s výjimkou zlata). To je to, co bychom potřebovali a co by snížilo inflační tlaky v evropské a české ekonomice.

V každém případě bychom však měli žádat, jako předsednická země, o přehodnocení programu Green deal. Zdá se, že realizace některých záměrů z tohoto programu v krátké době není realistické. Vedla by ve svých důsledcích jen k oslabení zejména ekonomik středo- a východoevropských zemí EU.Velkou výzvou pro české předsednictví a pro celou ekonomickou elitu EU, je boj proti inflaci. Z toho musí  také české předsednictví vycházet.

Česko by mělo vystoupit z Lipské burzy. A energie a jejich prodej uskutečňovat přímo mezi výrobcem, kterým je hlavně ČEZ a konečnými spotřebiteli. Pouze celorepublikové přebytky energie by bylo možné prodávat i nadále přes burzu. Tento postup by výrazně snížil ceny elektrické energie.

Pokud jde o velkovýrobce energií, pak zastropovat v příštím roce ceny energií přes ERÚ, k čemuž by ovšem byla nutná úprava zákona o ERÚ.

Dalsím krokem může být založení státní firmy, zajišťující dodávky ropy a zemního plynu od přímých dodavatelů a nikoliv od překupníků. To by umožnilo nakupovat za podstatně nižší nákupní ceny, nežli jsou ty nynější prodejní od německého překupníka.

A stát by měl opět získat kontrolu nad zásobníky plynu jejich odkupem od RWE.


Snahou vlády musí být udržet v chodu zejména ty české firmy, které se v posledních dvou letech ukázaly být jako životaschopné. Nenechat je padnout, aby se pak následně dostaly levně do rukou zahraničních vlastníků, abychom se staly jako země ještě více závislými.

Myšlenka rozdělení ČEZ, kterou ve svém projevu minulý týden zmínil premiér Fiala, je – podle mého názoru – nosná. Tak jak já ji chápu, tak vykoupení drobných akcionářů by ve svých důsledcích znamenalo možnost, že by ČEZ mohl prodávat elektrickou energii v podstatě za výrobní ceny plus nízkou ziskovou marži. To by samozřejmě vedlo k podstatnému snížení cen elektrické energie. Ale, bohužel, rozdělení ČEZ si vyžádá určitý čas na přípravu a provedení a je reálné někdy až od počátku roku 2023. Ale i tak by to mělo velký smysl pro občany i české firmy.

 Jiří Paroubek

Vláda bere lidem úspory a snižuje životní úroveň

Vláda bere lidem úspory a snižuje životní úroveň

Jiří Paroubek 

21. května 2023
Snižování množství drahého kovu v minci, to byl kdysi způsob, jak panovníci ve středověku znehodnocovali peníze, tedy prováděli inflaci.

Smutné vládní představení...

Smutné vládní představení...

Jiří Paroubek 

13. května 2023
Vláda dnes představila vládní balíček, který má - podle ní - přispět ke konsolidaci veřejných financí.

Vláda nemá představu řešení problémů státního rozpočtu

Vláda nemá představu řešení problémů státního rozpočtu

Jiří Paroubek 

7. května 2023
Ještě nikdy v historii České republiky jsme se nedostali po čtyřech měsících roku ke schodku státního rozpočtu 200 mld. Kč. A hlavním viníkem této situace není ani Putin, ani předchozí vláda, ale vláda současná.

Místo slíbených desítek tisíc bytů nebude nic

Místo slíbených desítek tisíc bytů nebude nic

Jiří Paroubek 

27. dubna 2023
Dnešní vládní strany před volbami slibovaly výstavbu desítek tisíc dostupných a tedy převážně komunálních bytů ročně.

Jak je to vlastně s Čínou a Tchaj-wanem?

Jak je to vlastně s Čínou a Tchaj-wanem?

Jiří Paroubek 

22. dubna 2023
Při cestách našich vrcholných ústavních činitelů na Tchaj-wan se v hlavách některých našich příliš aktivistických novinářů zrodila myšlenka, že vlastně Čínu k ničemu nepotřebujeme. A že naopak Tchaj-wan je to pravé ořechové, co ekonomicky potřebujeme mnohem více.

Jedna špatná zpráva v ekonomice stíhá druhou

Jedna špatná zpráva v ekonomice stíhá druhou

Jiří Paroubek 

15. dubna 2023
Krizové momenty, které působí na českou ekonomiku, se zatím nemění. Je to především válka na Ukrajině a z ní plynoucí vysoká úroveň cen převážné většiny komodit pro český zpracovatelský průmysl.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
51%
Ne
transparent.gif transparent.gif
24%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%