Svátek má: Dominik

Zprávy

Velikost textu:

Hongkong se stal unikátním policejním polygonem

Hongkong se stal unikátním policejním polygonem

Většina komentářů o protestech a násilí v Hongkongu v 2. polovině roku 2019 je politicky zaměřená na boj demokratických Bajajů vůči zlému drakovi z Pekingu.

Policisté nastupují
16. ledna 2020 - 07:20

Pomíjí se stránka technicko – technologická. Málo koho napadne, že Hongkong se stal především fantastickým bezpečnostním testovacím polygonem, který představuje ohromný informační benefit pro čínské mandaríny, upozorňuje v komentáři pro Prvnizpravy.cz publicista František Roček.

Ideální polygon

Politická, geografická a materiální omezení Hongkongu jsou jedinečná a vytvořila z oblasti pozoruhodný „cvičný“ polygon.

Policejní síly i městská gerila musely vycházet z limitovaných prostředků, které byly v oblasti Hongkongu k dispozici. Demonstrace přecházející v násilné útoky vytvořily v Hongkongu unikátní testovací polygon v živé městské společnosti západního typu. Přitom správa Hongkongu a bezpečnostní orgány musely řešit v běžném provozu též důsledky pouličního boje. A městská gerile snahu po napravování následků útoků devastace opakovaně mařila. Např. některé semafory na křižovatkách byly devastovány až 17 x.

Testovací prostor, materiálové a lidské zdroje, to vše bylo přirozeným způsobem limitované. Na omezeném prostoru bylo možné všechny jevy přesně definovat nebo alespoň detailně zaznamenat. Území bylo možné rozčlenit do menších zájmových oblastí a lépe sledovat exponované oblasti.

S tím je spojeno, že městská gerila i bezpečnostní síly měly omezený manévrovací prostor, což bylo výborné (přehledné) pro hodnocení jevů zachycených na hongkongském gerilovém polygonu, kde bylo v polovině roku 2019 evidováno již přes 7,5 milionu lidských obyvatel.Městská džungle

Polygon je výjimečný i tím, že je ultramoderní: Hongkong představuje velmi pestrou industriální a architektonickou džungli, a v této oblasti je největší koncentrace človíčků na čtvereční kilometr ze všech pozemských velkoměst.

Oblast Hongkongu je zároveň limitovaná hranicí střežené autonomní oblasti a tím, že je labyrintem ostrovů a poloostrovů. Na území Hongkongu jsou i přírodní neobydlené enklávy a malé minimálně obydlené enklávy vesnického typu.

Podobně jako džungle má město (Hongkong) několik úrovní gerilového bojiště:
  • podzemní prostory: metro, dopravní tunely, podzemní pěší zóny a nákupní pasáže, spojovací chodby, garáže, skladové a servisní prostory pro nadzemní komerční zařízení.
  • Podzemí bez lidí - systém kolektorů (rozvodů energií) a odpadních stok, nepoužívaných podzemních   t      technických prostor, to jsou nové partyzánské Ho Či Minovy (podzemní) stezky.
  • taktický povrch: ulice, chodníky, křižovatky (vhodné pro zablokování dopravy), přízemní prostory obchodů, pasáže obchodních center.
  • nadzemní prostory pro taktický pohyb: první a vyšší patra domů/komerčních a úředních (komunálních) center propojených nadchody.

Hongkong je malým územím o rozloze 1 104 km čtverečních. Liberecký kraj s rozlohou 3 163 km čtverečních je nejmenším krajem v ČR a na jeho území se vejdou tři Hongkongy. Ale přitom na území malého Hongkongu je několik tisíc firem, ve kterých je základem prosperity využívání digitální technologie, u řady firem je předpokladem prosperity přímo snaha o rozvoj digitálních technologií.

Proto se pro čínské bezpečnostní síly stal Hongkong mimořádně zajímavým cvičištěm v reálném čase pro pochopení komunikace a řízení gerilových militantních skupinek v jejich přirozeném prostředí plném digitálně nabuzených lidiček.

Je jenom mediální pověrou, že v Hongkongu došlo ke spontánnímu povstání demonstrantů. Spontánní je pouze nejzákladnější vyhecování mas. Lidé vyjdou do ulic, fetují demonstrační sounáležitost davu, a kvičí nějaká hesla. Podobně jako kdekoliv jinde na světě, tedy třeba u protibabišovských mejdanů v ČR.

Ale to je málo. Masu je třeba nějak organizovat, aby dav působil co největší zátěž vůči státní moci: Aby masa lidiček šla určitými ulicemi a blokovala tím důležité silnice a křižovatky.

V chumlu demonstrantů jsou skupiny, které cíleně zaútočí na některé objekty nebo začnou stavět na vytipovaných místech barikády a napadat policisty. V případě potřeby se skryjí do masy demonstrantů, kteří nemají zájem na fyzické konfrontaci, ale pouze ječí svou frustraci a představy o lepším budoucnu.

Sledování těchto akcí, resp. směrování demonstrantů, a sledování vývoje útoků militantních skupin, jsou důležité pro analýzu taktiky v době digitální gerily. Neboť boj proti městské gerile bude také odhalováním, sledováním a elektronickým umlčováním digitální gerily.

Čínské bezpečnostní orgány z hongkongského mrňouchání v 2. pololetí roku 2019 mají možnost získat ohromné množství dat z oblasti, která sice je pod čínským vlivem, ale není pod jeho naprostou mocenskou kontrolou. Proto kreativita demonstrantů, ale především městské gerily, není limitována a je rozsáhlejší, než při studiu různých lokálních nepokojů uvnitř Číny.

Čínské bezpečnostní síly měly možnost zjistit v nemilosrdném souboji, jak si poradí se všemi prostředky, které měli v Hongkongu demonstranti (a jejich militantní/gerilová odnož) k dispozici.


Konec příběhu?

Ani omylem. Čínské bezpečnostní síly budou několik let analyzovat informace a zkušenosti nasbírané během půl roku demonstrací a městského gerilového boje v Hongkongu. První výsledkem budou využitelné již dnes, ale za nějaký čas (ne dříve za měsíce) se objeví specializované studie a bezpečnostní manuály, i řada technických, elektronických a softwarových nástrojů, které pomohou čínským bezpečnostním silám nedemokraticky bojovat s demonstranty a gerilou i v digitálním věku.

Ačkoliv západní státy kritizují diktátorsky – šmírovací metody Čínské lidové republiky, západní státy jsou a budou vděčnými odběrateli technologií dobře využitelných v tzv. bezpečnostním průmyslu. Tím nepřímo  navazuje Čína na Izrael, který dodával zbraně komukoliv, kdo dobře zaplatil, protože věděl, že neměl a nemá skutečné přátele.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)