Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

Zdravotníci ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Zdravotníci ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Na výroční vědecké konferenci ústecké Masarykovy nemocnice převzali zdravotníci ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkum.

Výroční vědecká konference MNUL
16. října 2021 - 07:00

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) uspořádala v úterý 12. října 2021 Výroční vědeckou konferenci (VVK) spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2020 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad zdravotníků. Celkově bylo vyhlášeno pět kategorií, novou kategorií je Monografie. Desátý ročník akce se uskutečnil v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho součástí bylo také ustanovení Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Záštitu nad vědeckou konferencí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, kterého na akci zastoupil Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje. Slavnostního večera se zúčastnili také RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP a další zástupci univerzity.

„Ústecký kraj nyní investuje do dostaveb nemocnic pod hlavičkou KZ významné prostředky. Věřím, že ve finanční investiční podpoře budeme pokračovat. Snažíme se i o zajištění těch neinvestičních věcí, to znamená personálu. Mým snem je, aby Ústecký kraj měl prostřednictvím Krajské zdravotní nemocnice standardizované pro 21. století. Až se tak stane, na druhou stranu vám ze srdce přeji, abyste je nemuseli využít, abyste všichni byli zdraví,“ uvedl na úvod slavnostního podvečera Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje.

Ocenění zdravotníkům předali MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ), MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady KZ, který hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v MNUL během VVK společně s moderátorem večera Alešem Lehkým prezentoval. Přítomni byli i další členové vedení KZ.
 
„Je mi velkou ctí spoluzahajovat tuto prestižní vědeckou a společenskou akci, protože vedení KZ nejen na tomto fóru, ale opakovaně deklaruje podporu vědeckým aktivitám našich zdravotníků. Stejně jako spolupráci s univerzitou, protože ta je ku prospěchu nejen pracovníků obou institucí, ale především pacientů – v rámci zlepšování terapie, diagnostiky. Takže je na co navazovat a má to význam,“ zdůraznil MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je centrem specializované až superspecializované zdravotní péče pro Ústecký kraj. Rádi to podporujeme a chceme i ostatní veřejnosti ukázat, za co nemusíme stydět, tedy přístrojové a technické vybavení, obory, kterých máme celé spektrum kromě transplantační chirurgie,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Tento rok nebyl pro chod Masarykovy nemocnice vůbec jednoduchý. Na svých bedrech nesla velkou část péče o kovidové pacienty v Ústeckém kraji. Proto vyvolává velký obdiv fakt, že celá řada našich kolegů nerezignovala na vědeckou práci a vznikla celá řada zajímavých publikací,“ vyzdvihl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL.Během úvodní části programu konference se uskutečnil slavnostní akt ustanovení Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (ÚBLD). Vznik Ústavu svými podpisy stvrdili společně s RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D., předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda statutárního orgánu společnosti MUDr. Leoš vysoudil, MBA. Jmenovací dekret převzal z rukou generálního ředitele KZ MUDr. Petra Malého, MBA, nový přednosta ÚBLD RNDr. Ing. Mgr. Petr Kelbich, Ph.D.

„Naše univerzita si velice cení spolupráce s Krajskou zdravotní, a.s., a považuje ji pro svoji činnost za důležitou a přínosnou. Formy spolupráce jsou rozdílné: zapojování lékařů do vzdělávací činnosti lékařů na Fakultě zdravotnických studií, praxe studentů přímo v nemocnicích KZ nebo dlouhodobé budování a rozvoj činnosti společných, dosud 12 klinik. Jsem ráda, že dnes jsme mohli obohatit naši spolupráci o další počin, ustanovení třináctého společného pracoviště, Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky,“ řekla RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP.
Akce pokračovala vyhlášením nejlepších výsledků zdravotníků MNUL v jednotlivých kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila Neurochirurgická klinika, dále Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Gynekologicko-porodnická klinika. Ceny vítězům předali Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje a předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy obdrželi MUDr. Vojtěch Smolka z Radiologické kliniky a MUDr. Lenka Hořejší ze stejného pracoviště. Ocenění získalo také Infekční oddělení, a to primář MUDr. Pavel Dlouhý, MUDr. Jana Pazderková, MUDr. Hynek Bartoš, MUDr. Štěpán Cimrman, MUDr. Jan Beneš, MUDr. Josef Škola, EDIC a Mgr. Dana Vaculíková. Diplom předali MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ a předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další kategorií byla „Příkladná reprezentace MNUL“, jejímiž laureáty jsou MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie, doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky, doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z KAPIM,  přednosta KAPIM prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, a společně s ním doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., MUDr. Josef Škola, EDIC, a MUDr. Eva Smržová (všichni z KAPIM). Cenu předal MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdrželi doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky, doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z Neurochirurgické kliniky, MUDr. Štěpán Cimrman z Infekčního oddělení, MUDr. Hynek Bartoš z Infekčního oddělení, MUDr. Karel Pištěk z Neurochirurgické kliniky a Ing. Inka Matuchová z Biomedicínského centra. Cenu předal společně s profesorem Samešem MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL.
 
Novou kategorií, ve které se udílely ceny při příležitosti VVK Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byla kategorie „Monografie“. Ocenění získali doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky, MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky a Ing. Pavla Bradáčová z Oddělení klinické hematologie. Cenu předali MUDr. Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva KZ a předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

KZ má pět nových koordinátorů zdravotní péče (KZP), kteří budou působit jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiřího Laštůvky, který v rámci konference přiblížil hlavní cíle jejich práce, jimiž jsou optimalizace péče napříč KZ. Své koncepce pak představili samotní koordinátoři.  Jmenovitě se jedná o přednostu Radiologické kliniky MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D., přednostu Ortopedické kliniky MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., primáře KAPIM MUDr. Josefa Školu, EDIC a primáře Oddělení klinické biochemie MUDr. Jana Špičku, MBA. Posledním pak je i MUDr. Marcel Vančo, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky.
Na závěr programu vystoupila operní pěvkyně Andrea Kalivodová.


(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)