Svátek má: Barbora

Regiony

Velikost textu:

Vynikající výsledky iktového programu v Krajské zdravotní

Vynikající výsledky iktového programu v Krajské zdravotní

Úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP) každý rok hodnotí projekt Angels (Angels Initiative) ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO).

Ocenění
19. června 2023 - 07:00

Za rok 2022 bylo oceněno Angels Awards všech šest center Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s CMP, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění.

Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem (nejvyšší diamantové, platinové, zlaté). Nejvyšší diamantový status za splnění všech kritérií obdrželo 11 center z České republiky. Z nich hned tři jsou v KZ – nemocnice Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice. Nemocnice v Děčíně a Mostě dosáhly na status platinový a Nemocnice Chomutov na status zlatý.„Centrum v Ústí nad Labem diamantový status získalo již potřetí v řadě, centrum v Teplicích dokonce počtvrté a v Mostě, kde vzniklo loni, obdrželi díky výborným výsledkům v léčbě hned platinový status. Úspěch všech center jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní a ukazuje na pevné místo všech jejích nemocnic na špičce nejen v České republice, ale i v Evropě,“ s potěšením konstatoval MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Jde o maximální úsilí celého iktového týmu a neustálé zkvalitňování managementu péče o nemocné s cévními příhodami, jsme rádi, že se naše práce projevuje zejména na výsledném dobrém stavu pacientů léčených v našem iktovém centru,“ řekla MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

„Máme obrovskou radost. Je to ocenění veškerého zdravotnického personálu, který se o pacienty s mozkovou mrtvicí stará, a je to i důkazem toho, že v malém kolektivu lze odvádět skvělou práci. Doufáme, že náš úspěch přiláká do našich řad nové spolupracovníky,“ uvedla MUDr. Michaela Böhmová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC, která je nejvýznamnějším evropským setkáním specialistů na léčbu iktu, další pak na červnovém Cerebrovaskulárním kongresu v Mikulově.
 
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)