Svátek má: Miluše

Regiony

Velikost textu:

V Ústí první operace glaukomu novou mmetodou

V Ústí první operace glaukomu novou mmetodou

Specialisté z oční kliniky operovali v Krajské zdravotní pacienty s glaukomem první v Česku novou metodou.

Z operace
20. června 2021 - 07:00

Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., provedl další novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Na zdejším pracovišti sledují a snaží se uvést do praxe nové trendy v chirurgii glaukomu. Jako první v České republice byli oční specialisté osloveni k vyzkoušení této techniky. Poprvé operovali ve středu 16. června.

„Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka  1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Prakticky se využívá zavedení dvou mikroimplantátů, ve dvou různých kvadrantech oka. IStent mikroimplantát je z titanu, nemagnetický na povrchu je potažený heparinovou vrstvou. Velikost je miniaturní, délka je 1 mm a 80 µm, má drenážní průsvit. Zavádí se do oka na speciálním nosiči, je to v podstatě taková malá dutá skobička, kterou musí být „zatlučena“ do správného místa,“ vysvětlila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

„Operaci jsme provedli u tří pacientů s glaukomem: jeden pacient byl již po operaci šedého zákalu, kde byla přítomna umělá nitrooční čočka, druhý pacient měl zatím vlastní lidskou čočku čirou a u třetího pacienta jsme operaci kombinovali s operací katarakty - šedého zákalu, takže jsme využili všechny klinické možnosti této moderní chirurgie,“ upřesnila přednostka kliniky a vedoucí operačního týmu.   

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Klinika patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky.Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku právě u pacientů s glaukomem.

Sázavský klášter - to je paměť stará více než tisíc let

Specialisté z oční kliniky v roce 2018 jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)