Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

V Nemocnici Děčín začala stavba nového pavilonu

V Nemocnici Děčín začala stavba nového pavilonu

V areálu děčínské nemocnice začala výstavba nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče.

Děčínská nemocnice
24. října 2021 - 07:00

Se zahájením stavebních prací bylo nutné přistoupit ke změně průjezdnosti nemocnice. V areálu nemocnice je umístěno dočasné dopravní značení. K budovám C, D a E je umožněn vjezd pouze na vykládku a nakládku, není možné v těchto prostorách parkovat.

Vyznačení ohraničení staveniště

V průběhu výstavby bude zřejmě nutné uzavřít také jednotlivé průjezdy pro překopy. Tyto uzavírky budou trvat minimální dobu a komunikace budou opatřeny například přejezdovými plechy. Další nutná opatření budou prováděna na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby.  

V souvislosti s dopravními omezeními byl prodloužen interval pro bezplatné parkování na přilehlém parkovišti z 30 na 60 minut.

Vybudování nového pavilonu se všemi důležitými zdravotnickými pracovišti je dalším krokem ke zkvalitnění péče pro město Děčín i celou spádovou oblast. „Přeji si, abychom to my zaměstnanci v průběhu prací vydrželi, protože stavba bude ohromná a výrazně zasáhne do chodu nemocnice. Apeluji také na obyvatele Děčína. Výsledek totiž přinese lepší kvalitu péče,“ zdůraznil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Výstavba nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Děčín, o.z., probíhat přibližně do poloviny prosince 2023. (rp,usteckenovinky.cz,mapa:krajskazdravotni,foto:krajskazdravotni)