Svátek má: Barbora

Regiony

Velikost textu:

Ústecká lékařka získala prestižní cenu

Ústecká lékařka získala prestižní cenu

Vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr.Lucie Radovnická získala prestižní cenu profesora Páva od výboru České diabetologické společnosti (ČDS).

MUDr. Lucie Radovnická
6. června 2023 - 07:00

Tato cena se každoročně uděluje na kongresu ČDS v Luhačovicích za nejlepší originální publikaci uplynulého roku.

„V minulém roce se nám podařilo publikovat naši studii z reálné praxe Corridu life v časopise Diabetes Technology and Therapeutics. Tato studie porovnává vliv dvou typů kontinuální monitorace glukózy, tedy glukózových senzorů, na parametry kompenzace diabetu jako je glykovaný hemoglobin a ostatní moderní ukazatele kompenzace diabetu. Tuto práci jsem měla možnost prezentovat na kongresu Americké diabetologické společnosti v New Orleans v červnu minulého roku,“ uvádí MUDr. Lucie Radovnická.

Glukózové senzory jsou symbolem rozvoje moderní diabetologie a v České republice jsou plně hrazeny z veřejného pojištění pro diabetiky 1. typu. Staly se tak zlatým standardem péče o pacienty s tímto typem diabetu.

„Tato studie navazuje na randomizovanou studii Corrida, která vyšla v roce 2020 v prestižním časopise Diabetes Care. Obě studie vznikly ve spolupráci s lékaři z 3. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jejichž práce na poli diabetologie a vůbec celé interny si dlouhodobě velmi vážím. Korespondenčním autorem byl MUDr. Jan Šoupal, Ph.D, který patří momentálně k nejvýraznějším osobnostem moderní diabetologie, další spoluautor, prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., nyní zastává funkci předsedy ČDS,“ říká MUDr. Lucie Radovnická.Dalším významným oceněním této publikace pro celé Diabetologické centrum ústecké Masarykovy nemocnice, pak byla cena předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) za nejlepší vědeckou práci lékaře, kterou MUDr. Lucie Radovnická převzala na Výroční vědecké konferenci KZ.

Tato ocenění nepatří určitě jen mně, ale patří zaslouženě celému našemu týmu včetně primáře interního oddělení MUDr. Jiřího Laštůvky. Znamená pro nás mohutný impulz k dalšímu rozvoji interny a diabetologického centra. Díky našim edukačním sestřičkám a mým kolegyním a kolegům se nám podařilo v Masarykově nemocnici vybudovat centrum, které je schopno pracovat s nejmodernějšími technologiemi v diabetologii a poskytnout nadstandardní zázemí nejen pro diabetiky 1. typu. Díky grantu, který jsme od KZ dostali, máme nyní možnost zkoumat vliv uzavřených inzulinových hybridních okruhů na kompenzaci našich diabetiků. Ve spolupráci s ostatními diabetologickými centry se podílíme svou aktivní účastí na významných tuzemských kongresech, konkrétně s 3. interní klinikou mám možnost se podílet na certifikačních kurzech pro ambulantní diabetology. Nyní usilujeme o nákup přístroje k vyšetření diabetické retinopatie pomocí umělé inteligence, pacientům by tak odpadla další návštěva u lékaře na oční klinice,“ dodává MUDr. Lucie Radovnická, jejímž velkým přáním je diabetologické centrum dále rozšiřovat a připravit tak mladým lékařům půdu pro jejich další profesní růst a rozvoj tak krásných oborů jakými jsou diabetologie a endokrinologie.
 
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)