Svátek má: Erika

Regiony

Velikost textu:

Účastníci krajského kola ekologické olympiády revitalizovali Střižák

Účastníci krajského kola ekologické olympiády revitalizovali Střižák

Studenti středních škol a gymnázií Ústeckého kraje se sjeli již podruhé do Ústí nad Labem na krajské kolo Ekologické olympiády. Konalo se ve dnech 7.–9. října 2022.

Ilustrační foto
3. listopadu 2022 - 07:00

Organizátoři olympiády, Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem a Fakulta životního prostředí UJEP, pro účastníky připravili pestrý program s odbornými přednáškami o komunálních odpadech, orchidejích, ale i znalostními testy a poznávací zkouškou z rostlin, živočichů i mineralogie.

Opravdová zkouška studenty čekala při zpracování „Návrhu revitalizace pro oblast Střížovického vrchu“ u města Ústí nad Labem. Při terénním sběru dat určovali půdní profily s horizonty jednotlivých vrstev podloží, faunu i ekologickou strategii vybraných rostlin.

Pro pedagogický doprovod studentů byla připravena komentovaná prohlídka  Muzea města Ústí nad Labem, ale také například laboratorní rozbor koncentrace kofeinu v čaji, kávě a zakoupených energetických nápojích.

„Všech zadání se studenti i pedagogové chopili se ctí a poctivostí. Posuzované revitalizační návrhy byly odbornou porotou hodnoceny na velmi dobré úrovni,“ uvádí spoluorganizátor Ekologické olympiády za fakultu životního prostředí a předseda odborné poroty Ing. Stanislav Hejda, Ph.D.

Vítězem 28. ročníku Ekologické olympiády se stalo družstvo Adély Houdkové, Melánie Maliňákové a Jany Gavelekové z Gymnázia Kadaň. Za nejlépe zpracovaný návrh revitalizace oblasti Střížovického vrchu byla předána speciální cena fakulty životního prostředí studentům Gymnázia Teplice Haně Plevové, Kristýně Figerové a Michaele Paterové.Oboustranná spokojenost organizátorů z Domu dětí a mládeže a Fakulty životního prostředí UJEP při organizaci olympiády i kladné ohlasy účastníků vyústily k dohodě o spolupráci na dalších kolech Ekologických olympiád i dalších akcích.

Organizátoři děkují za zapůjčení exponátů fauny Zoologické zahradě Ústí nad Labem.

Krajské kolo Ekologické olympiády bylo na FŽP UJEP realizováno v rámci projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, realizovaného v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií.


Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
51%
Ne
transparent.gif transparent.gif
24%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%