Svátek má: Ignác

Regiony

Velikost textu:

Školicí středisko Centra robotické chirurgie vítá specialisty z celé ČR

Školicí středisko Centra robotické chirurgie vítá specialisty z celé ČR

Činnost školicího střediska Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s., v ústecké Masarykově nemocnici nabírá na intenzitě.

Školicí středisko Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s
13. května 2021 - 07:00

Po relativním útlumu edukativních aktivit v důsledku kovidových opatření při roboticky asistovaných výkonech znovu nastává čas rozvoje a návratu do dob předkovidových – na pracovišti získávají zkušenosti chirurgové z celé České republiky. V uplynulých dnech to byla např. skupina specialistů z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Vedení školení během celodenního operačního programu se ujal MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., který je proktorem robotické chirurgie pro svou specializaci.

„Po pominutí nejhorší fáze pandemie nemoci COVID-19 došlo, řekněme, k restartu školicího centra. Protože v době pandemie byly omezeny kontakty, školicí centrum - až na výjimky - běželo velice omezeně. Právě robotika v době pandemie prokázala svoje obrovské výhody. Na jedné straně byl v nemocnicích obrovský tlak na intenzivní lůžka. Na druhé straně bylo potřeba udržet onkologickou operativu, protože ani během pandemie nádor pochopitelně nespí... Výhodou miniinvazivní chirurgie a hlavně robotické chirurgie je to, že pro pacienty v pooperačním období nepotřebujeme intenzivní lůžka. Roboticky asistovaná chirurgie tak probíhala po celou dobu pandemie bez větších omezení,“
zdůraznil přednosta ústecké kliniky a hlavní školitel.

V České republice se v letošním a příštím roce podle přednosty Schramla plánuje instalace až sedmi nových robotických systémů. V tom vidí i důvod obrovského zájmu o další školení v ústeckém Centru robotické chirugie, a to nejen v oblasti urologie. Druhým dlouholetým proktorem robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a.s., je totiž MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Pod jeho dohledem začala školení pro kolorektální chirurgii.

Na sále během denního operačního programu minulý týden sbírali zkušenosti s robotickou chirurgií specialisté z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice - přednosta kliniky prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., primář MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., vrchní sestra Ing. Milan Bauštein a staniční sestra Radka Pospíšilová. „Aktuálně se v našem centru školí také MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D., z Krajské nemocnice Liberec či kolegové z Fakultní nemocnice Plzeň,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

„Dá se říci, že paradoxně pandemie nám potvrdila, kde místo robotické chirurgie je, a v plné síle nám ukázala její přednosti, byť jsou některé výkony dražší než u klasické chirurgie. Limitací počtu prováděných roboticky asistovaných výkonů je i nadále výše úhrad a spektrum schválených výkonů ze strany zdravotních pojišťoven. „Díky“ kovidu máme argument, aby došlo k rozšíření spektra výkonů tak, jak je tomu ve světě. Aby byl větší prostor pro obory, jako je gynekologie, všeobecná chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie jater a koneckonců i větší spektrum i v samotné urologii. Proto bych viděl prostor, aby se začaly hradit cystektomie a další výkony na střevech,“
nastiňuje nabízející se možnosti blízké budoucnosti robotické chirurgie v Česku přednosta Schraml. „Další rozvoj „robotiky“ nám uleví od případného tlaku na intenzivní lůžka,“ dodává.Informace o Centru robotické chirurgie a jeho školicím středisku
Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. - Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie (KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Kamenný most zdobí sousoší M.J.Brokofa

Od roku 2008 do 6. 5. 2021 operatéři provedli 3 872 roboticky asistovaných operací, u 2 806 z nich šlo o prostatektomii pro zhoubný nádor.


(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)