Svátek má: Barbora

Regiony

Velikost textu:

Nový předseda České společnosti pro sexuální medicínu je z Ústí

Nový předseda České společnosti pro sexuální medicínu je z Ústí

Primář Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (KZ MNUL), byl zvolen do čela odborné společnosti, která vznikla v roce 2005 a je součástí European society of Sexual Medicine.

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM
13. června 2023 - 07:00

Jejím cílem a předmětem činnosti je mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých oborů, týkajících se sexuálních a reprodukčních funkcí.

„Blahopřeji panu primáři Broulovi ke zvolení do funkce předsedy odborné společnosti a přeji mu hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že díky jeho erudici a neúnavné snaze o popularizaci tohoto lékařského oboru to bude také k prospěchu pacientů Krajské zdravotní,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Chci se z pozice předsedy České společnosti pro sexuální medicínu pokusit o zlepšení vzdělávání, vědeckého výzkumu, komunikace s veřejností a spolupráce s dalšími odbornými organizacemi. Také budu usilovat o rozšiřování znalostí o sexuální medicíně mezi lékaři, zdravotnickými pracovníky a veřejností. Naší snahou je šířit prevenci a osvětu v oblasti sexuálního zdraví, s cílem zvýšit povědomí o sexuálních nemocech, bezpečném sexu, antikoncepci a dalších aspektech sexuálního zdraví. Proto má ČSSM za cíl aktivně se angažovat ve veřejné diskuzi o sexuálním zdraví a boji proti stigmatizaci a diskriminaci,“ uvedl v souvislosti se svým zvolením do předsednické funkce MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM
vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hned po ukončení studia se vrátil do rodného kraje. Začínal na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor, jehož název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. Pracoval jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Od 1. září 2022 byl jmenován primářem Sexuologického oddělení MNUL. Od 1. dubna 2023 pracuje na Urologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. –Nemocnice Litoměřice, o.z.

 (rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)