Svátek má: Barbora

Regiony

Velikost textu:

Nový pavilon v chomutovské nemocnici bude dokončen letos

Nový pavilon v chomutovské nemocnici bude dokončen letos

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech.

Stavba pavilonu
28. června 2023 - 07:00

Výstavba nových pavilonů probíhá ve třech ze sedmi nemocnic, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně. V Teplicích navíc probíhá rozsáhlá rekonstrukce porodnice.

V areálu chomutovské nemocnice od září 2021 probíhá výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů (COS), včetně JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D. Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH bude dle aktuálních informací v areálu nemocnice probíhat do konce roku 2023. Investiční akce je částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, a z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, pracoviště rentgenu, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.V hlavní budově emergency jsou v současnosti již kompletně dokončeny všechny vyzdívky. Kompletně hotové jsou také hrubé podlahy a dokončena je i montáž obvodového pláště protihlukové stěny na střeše pavilonu. Probíhají práce na vnitřních omítkách, zejména tam, kde je potřeba zahájit montáž podlahy. Objektové zemní práce jsou také dokončeny a pokračují zemní práce pro komunikace. U spojovacího koridoru aktuálně pokračuje montáž opláštění a střešní konstrukce koridoru. V budově C probíhá instalace střešního souvrství a příprava pro zahájení fasády.

„V průběhu stavby jsme museli přistoupit k několika změnám. Některé byly vyvolány zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby. Jednalo se například o přeložky sítí, neočekávaný výskyt nebezpečného opadu, skladbu podloží pod novými komunikacemi či propadlou kanalizaci. Výraznou částí změn je odpočet technologie do stávající trafostanice, vzhledem k rozhodnutí o výstavbě trafostanice nové. Dále budou implementovány drobné úpravy či vylepšení projektu, například změny automatických dveří z důvodu optimalizace chodu nemocnice, dále také posílení mobilního signálu na základě zjištění o lokálně nedostatečném signálu díky stavebním konstrukcím objektu, instalace systému monitoringu teplot a příprava systému pro správu dat pacienta,“ uvedl k průběhu stavby MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Z finančního hlediska zatím Krajská zdravotní schválila úspory ve výši více než 6,5 milionu korun. Před dokončením celé stavby ale očekáváme navýšení o přibližně 20 milionů. Dle smlouvy o dílo by stavba měla být hotová do 15. prosince letošního roku. V současné době je ale avizováno mírné zpoždění, kdy předpoklad pro dokončení stavby je do 31. 12. 2023, s tím, že legislativní povolení užívaní stavby, tedy zkušební provoz, se předpokládá zahájit přibližně od konce ledna 2024,“ doplnil ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
   
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)