Svátek má: Adolf

Regiony

Velikost textu:

Den učitelů oslaví na Filozofické fakultě (nejen) v Ústí protestem

Den učitelů oslaví na Filozofické fakultě (nejen) v Ústí protestem

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v úterý 28. 3. 2023 připojí k protestní akci Hodina pravdy.

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
27. března 2023 - 07:00

Akce má upozornit na nerovné podmínky na českých vysokých školách a podfinancování zejména humanitních a společenskovědních oborů. K protestu se kromě Filozofické fakulty UJEP připojí i řada dalších filozofických a humanitních fakult napříč Českou republikou.

Akademická obec Filozofické fakulty UJEP se sejde ve 12:00 h v amfiteátru Kampusu UJEP, aby otevřeně a veřejně diskutovala o nedůstojných platových podmínkách, které na filozofických a dalších humanitně zaměřených fakultách dlouhodobě panují. Po diskuzi se vydají zástupci FF UJEP do Prahy, kde se od 15:00 h připojí k protestnímu pochodu z náměstí Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem.

„Problém, který je aktuálně řešen, se netýká jen akademických pracovníků a jejich nízkých mezd v porovnání s ostatními fakultami, ale velmi úzce souvisí i s marginalizací humanitních a společenských věd a jejich významu pro společnost obecně. Jsem proto velice ráda, že si tuto situaci uvědomují i naši studenti, kteří nám vyjádřili svou podporu,“ komentuje děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Protestní akce navazuje na dlouhodobé snahy Asociace děkanů filozofických fakult, která na nedůstojné podmínky na filozofických a dalších humanitně zaměřených fakultách opakovaně upozorňuje MŠMT. Podfinancování filozofických fakult dopadá zejména na zaměstnance fakult, jejichž platy neodpovídají jejich kvalifikaci a jsou mnohdy hluboko pod minimální mzdou.Datum konání akce bylo určeno záměrně na Den učitelů. Akce má mimo jiné upozornit na to, že zatímco nedůstojné postavení a platy učitelů na základních a středních školách se v minulých letech podařilo napravit, na vysokoškolské pedagogy se zapomnělo. Iniciativa má tedy upozornit, že i vysokoškolští pedagogové z humanitně zaměřených oborů mají nárok na důstojný plat jako jejich kolegové na ostatních fakultách a učitelé z regionálního školství.

„Za stávajících platových podmínek výrazně klesá v očích mladých vědců atraktivita zaměstnání na humanitně orientovaných katedrách, což ve střednědobém horizontu může obory dramaticky ohrozit,“ doplňuje člen Akademického senátu FF UJEP a dlouholetý akademický pracovník katedry historie FF UJEP dr. David Tomíček.

Protestní shromáždění se uskuteční v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Pardubicích a Plzni. „Jde o akci akademických senátů a odborů, Asociace děkanů FF nicméně protest podporuje, zároveň věří, že první kroky MŠMT směřující k řešení aktuální krizové situace najdou kladnou odezvu u vlády a že do budoucna bude systém financování vysokého školství nastaven tak, aby mzdy akademických pracovníků všech oborů byly nastaveny spravedlivě. Jde i o celkové podfinancování vysokých škol, na němž se shodnou všichni aktéři,“ dodává prof. Hrubá.  

Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep),Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
27%
Ne
transparent.gif transparent.gif
63%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%