Svátek má: Barbora

Politika

Velikost textu:

Volby v době podivných praktik

Volby v době podivných praktik

V souvislosti s blížícími se volbami v Českém olympijském výboru (ČOV) se v médiích objevila nebývale početná řada článků, ve kterých se poukazuje na „podivné praktiky“ uvnitř ČOV.

Ilustrační foto
24. února 2021 - 07:20

Ať už jde o netransparentní financování, korupční praktiky, spornou organizaci blížících se voleb (mají se konat v pátek 26. 2. 2021), výhrady vůči uplatňování „vůdcovského principu“, který je ve spolkové praxi nepřípustný atd., je zajímavé, že se proti vedení ČOV otevřeně a transparentně postavila také Česká unie sportu, tedy nejvýznamnější střešní sportovní organizace, která sdružuje a zastupuje většinu sportovních spolků (převážně sportovních svazů) u nás. Takový rozkol ve sportovním prostředí nepamatujeme. To už nevypadá jako pouhá náhoda. Ano, může to souviset s volebním bojem, kde po mnoha letech je více než jeden kandidát na předsedu (což také o něčem svědčí), ale zdá se, že nesouhlas s praktikami ČOV má hlubší a relevantní kořeny.


Z publikovaných nebo veřejně dostupných podkladů lze také vyčíst, že aktuální Stanovy ČOV jsou v rozporu s platnou legislativou. ČOV má právní formu spolku, jehož nejvyšší orgán, v našem případě Plénum ČOV, si mají volit členové ze svých řad. Současná praxe v ČOV je však taková, že do Pléna ČOV jsou „voleni“ lidé, kteří tam voleni být nemohou. Ve stanovách ČOV jsou např. definovány tzv. složky ČOV, které si podle určeného klíče volí svoje zástupce do pléna. Tyto složky však nemají podle zákona žádnou právní subjektivitu, mohou být jakousi součástí vnitřní organizace ČOV, ale jistě nemohou vysílat svoje zástupce do nejvyššího orgánu ČOV, který rozhoduje o zásadních záležitostech a mimo jiné také na čtyři roky volí výkonný výbor. To se ale, bohužel, děje. Jedna ze složek (Český klub sportovních svazů, organizací a institucí) volí dokonce sama svého předsedu, který se podle stanov automaticky stává místopředsedou Výkonného výboru ČOV a Plénum ČOV už ho na svém zasedání nevolí!  

V nejvyšším orgánu ČOV tak nezasedají pouze zvolení zástupci členů, jak ukládají platné zákony, ale nesourodá množina lidí, z nichž někteří zastupují někoho, kdo neexistuje, nemají žádný mandát, nemohou podle právních norem ani volit, ani být voleni, přesto v plénu jsou a rozhodují. ČOV tedy postavil svůj nejvyšší orgán, včetně jeho předsedy jako jediného statutárního zástupce, mimo platný zákon. Má snad ČOV nějakou výjimku, podle které se nemusí řídit platnou legislativou? Zatím o ni nikdo neví. 


Český olympijský výbor měl v minulosti v očích veřejnosti dobré postavení a prestiž a měl by si ji zachovat i nadále. Proto by ale bylo nanejvýš potřebné, aby se všechny nesrovnalosti současné organizace ČOV co nejdříve napravily a uvedly do souladu s platným právním řádem. Vzhledem k odhodlanosti odpůrců i příznivců současné praxe v ČOV se můžeme kvalifikovaně domnívat, že nápravu budou muset udělat soudy.

(svob, prvnizpravy.cz, foto: arch.)