Svátek má: Blanka

Politika

Velikost textu:

Pozoruhodná fakta o hospodaření Českého olympijského výboru

Pozoruhodná fakta o hospodaření Českého olympijského výboru

Kdo se v posledních třiceti letech pohybuje ve sportovním prostředí, bude jistě vědět, koho si představit, když se řekne Ing. Karel Bauer, CSc.

Ilustrační foto
8. února 2021 - 07:20

Je známým sportovním funkcionářem, byl dlouholetým předsedou Českého svazu jachtingu (dodnes je členem jeho výkonného výboru), ekonomickým místopředsedou Českého olympijského výboru a dnes je stále již tradičním členem Výkonného výboru Českého olympijského výboru (ČOV) a také Výkonného výboru České unie sportu (ČUS).

A právě tento zkušený a uznávaný sportovní ekonom, v souvislosti s ukončením svého funkčního období ve VV ČOV, zaslal všem členům ČOV zprávu o svém působení v této funkci.

Protože fakta, která uvádí, jsou natolik zajímavá a alarmující, na pokračování vám je stručně představíme.   

K. Bauer ve své zprávě informuje, že zásadní materiály a informace ekonomického charakteru nejsou na jednáních VV ČOV předkládány vůbec, nebo jsou zcela netransparentní či zavádějící, což on dlouhodobě kritizuje.Jeho kritika je zaměřena na tři zásadní oblasti hospodaření, k rozpočtu a jeho vyhodnocení uvádí K. Bauer toto (v zájmu zachování autenticity předkládáme texty i grafy v podobě, která je uvedena v dotyčné zprávě K. Bauera):
  • Návrhy rozpočtů neobsahují veškeré předpokládané příjmy a výdaje (příp. náklady a výnosy) daného roku, ale pouze jejich část. Takzvané mimorozpočtové hospodaření není součástí schvalovaného rozpočtu a je mimo vliv VV ČOV.
  • Absolutně chybí provázanost rozpočtu a jeho vyhodnocení s údaji v účetnictví.
  • S návrhem rozpočtu není předkládán stav finanční rezervy ani jeho výhled na další období.
  • V rozpočtových příjmech daného období byly uváděny příjmy předchozích období vykazované již v dřívějších letech – tedy vlastní zdroje. Tím je hrubě zkreslován hospodářský výsledek daného roku.
  • Nebylo dlouhodobě plněno usnesení pléna ČOV o povinnosti předkládat komentář každé výdajové položky nad 200 tis. Kč. Jeden z případů, kdy bylo toto porušeno je mnohamilionový „tunel“ za tzv. rejstřík sportovních organizací, který nakonec (aniž by z toho byly vyvozeny opatření či důsledky) nebyl nikdy využit   Místo nápravy bylo toto „nepohodlné“ usnesení na návrh VV ČOV plénem zrušeno!
  • Ústní informace o údajné ziskovosti merchendisingu a mezinárodních projektů pro ČOV nejsou mezi příjmy ČOV uvedeny.
  • Prudce rostou požadavky ČOV na dotace od MŠMT a jsou z nich hrazeny i činnosti, které nejsou hlavním posláním ČOV. Navyšování dotací pro ČOV jde na úkor dotací pro svazy a kluby:
 
Celková dotace ČOV z MŠMT (bez započtení dotace na pojištění, OSA a Instagram) vzrostla za předsednictví J. Kejvala v období 2013-2020 o 366.47 mil Kč (83,7 %) v porovnání s předchozím srovnatelným obdobím 2005-2012. Na jedné straně to svědčí o dobré lobbistické práci vedení ČOV, na straně druhé nebyla tato částka alokována do programů pro sportovní svazy: Náklady na sekretariát, komise a složky jsou zcela kryty dotací z MŠMT a prudce rostou. Enormně narostl počet zaměstnanců (vč. OSVČ), aniž by se výrazně zlepšil výkon služeb pro členy ČOV.

Dotace na krytí provozních nákladů ČOV z MŠMT vzrostly za předsednictví J. Kejvala v období 2013-2020 o 131,5 mil Kč (83 %) v porovnání s předchozím srovnatelným období 2005-2012:
 


S dalšími nesrovnalostmi v oblasti netransparentního hospodaření Českého olympijského výboru a kritikou Karla Bauera vás seznámí redakce serveru Prvnizpravy.cz v dalším článku, který pro vás připravujeme.

(svob,prvnizpravy.cz foto: arch, )