Svátek má: Erika

Politika

Velikost textu:

Poslanci ODS,TOP09,KDU-ČSL,Pirátů a STAN nemají nárok na klub

Poslanci ODS,TOP09,KDU-ČSL,Pirátů a STAN nemají nárok na klub

Poslanci ODS, TOP09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nemají nárok na poslanecký klub, a to ani společně (koalice není politická strana), ani každý zvlášť (žádná z jmenovaných politických stran nekandidovala samostatně), píše na facebooku Petr Štěpánek.

Petr Štěpánek
16. října 2021 - 04:20

§ 77 odst. 5 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění:

K ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců.

Ergo poslanci ODS, TOP09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nemají nárok na poslanecký klub, a to ani společně (koalice není politická strana), ani každý zvlášť (žádná z jmenovaných politických stran nekandidovala samostatně).

Jisté naděje dává odstavec 2, ale je otázkou, zda náklady nepřeváží výnosy:

§ 77
(1) Poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a politickým hnutím (dále jen "politická strana"), za něž kandidovali ve volbách. Poslanci příslušející k jedné politické straně mohou vytvořit pouze jeden poslanecký klub. Slučování klubů je přípustné.
(2) V průběhu volebního období může být ustaven nový poslanecký klub, složený z poslanců příslušných k jiné politické straně, než za jakou byli zvoleni ve volbách, nebo nový klub poslanců, kteří se v průběhu volebního období stali nezávislými poslanci. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně deseti poslanců. Na takto ustavený klub se nevztahují ustanovení § 78 odst. 2 a 3. Klesne-li během volebního období počet členů klubu pod tuto hranici, klub se ruší. Poslanci, kteří byli členy zrušeného klubu, se mohou stát členy jiného klubu nebo zůstat bez členství v poslaneckém klubu.
(3) Poslanecký klub ustavený podle odstavce 2 nemá nárok na poměrné nebo paritní zastoupení v orgánech Sněmovny, pokud Sněmovna nerozhodne jinak.
(4) Poslanec může být členem jen jednoho poslaneckého klubu.
(5) K ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců.
(6) O ustavení poslaneckého klubu se sepíše zápis, který podepíší všichni ustavující členové klubu.
(7) Poslanecký klub po svém ustavení písemně oznámí sekretariátu předsedy Sněmovny název klubu, jméno a příjmení jeho předsedy, jména a příjmení místopředsedů a pořadí, v němž předsedu klubu ve Sněmovně a jejích orgánech v jeho nepřítomnosti zastupují, a jmenný seznam jeho dalších členů. K oznámení připojí zápis o ustavení klubu. Během volebního období oznámí též jména poslanců, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Vystoupení z klubu může předsedovi Sněmovny oznámit písemně i poslanec, jehož se vystoupení týká.
(8) Jménem poslaneckého klubu jedná jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy jedná jménem poslaneckého klubu a vykonává práva předsedy podle tohoto zákona místopředseda.


A co na to čtenáři?
 • Myslím Petře, že oni už jasně ukázali, že nějaké naše zákony jsou jim buřt, že si to prostě udělají po svém.
 • A co hůř, že tu destrukci republiky prostě provedou děj se co děj, protože to musí stihnout.
 • Dostali to na tácu "antibabiš" pěkne pod nos a té příležitosti využijou i třeba silou..zákon/nezákon
 • A k čemu je takový klub? Jakou funkci má a čím prospívá občanům?
 • ...uleví jim od peněz v daních a dá dobrého pocitu, že se někdo má z jejich peněz dobře..
 • Zrovna tohle je treba zajimavy paragraf
§ 116
(1) Návrhy na kandidáty pro volbu předsedy Sněmovny, místopředsedů Sněmovny, předsedů výborů a komisí Sněmovny a na nominaci ověřovatelů Sněmovny podávají volební komisi písemně poslanecké kluby; poslanecké kluby navrhují též členy výborů a komisí Sněmovny a návrhy na jejich počty.
 • takže žádné kluby? No tak to jsem zvědava jak to udělají
 • nebudou nic z toho zákona řešit.
 • Absolutně to nebudou respektovat.
 • to je trestné
 • Prezident, který před volbami prohlásil, že sestavením vlády pověří lídra vítězné strany, nikoliv koalice, neboť koalice je volební podvod, jistě věděl, proč to říká. Jsem přesvědčená, že nějaké předvolební sestavování volebních koalic stranami, které by se vůbec nedostaly přes hranici 5 %, je jasný volební podvod. Jen mě hodně udivuje, že orgán evidující kandidaturu stran do PS, kandidátky těchto koalic vůbec do voleb přijal. Myslím, že Babišovi se již nechce se s nimi dohadovat, ale jde o naší zem a především občany, které jsou v ohrožení. Ale pokud ÚS, který očividně není nestranný, a silně nahrává stranám demoblou, neurčí tyto volby jako neplatné, asi by stálo za to, pověřit velmi dobrého právníka, k podání žaloby na tyto podvodné volby k Evropskému soudnímu dvoru. Ono jde opravdu o velmi mnoho, dá se říci vlastně o existenci naší země a národa, než aby se to nechalo z pohodlnosti takto být.
 • Lockdownovým koalicím jsou zákony pro smích. Neřídí se ani Ústavou nebo Listinou základních práv a svobod.

(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
52%
Ne
transparent.gif transparent.gif
24%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
24%