Svátek má: Hedvika

Politika

Velikost textu:

Mluví, nebo nemluví ČOV pravdu?

Mluví, nebo nemluví ČOV pravdu?

Ve sportovním prostředí se v těchto dnech nesledují jen sportovní výsledky, ale také situace, kdy Městský soud v Praze zakázal uskutečnění voleb do orgánů Českého olympijského výboru (ČOV), které se měly konat 26. února 2021.

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
1. března 2021 - 14:06
 
Faktické kroky i názory zúčastněných stran se často velmi liší a nezaujatý pozorovatel může tak mít problém se v celé složité situaci vyznat. O dílčí vysvětlení jsme proto požádali JUDr. Ing. Zdeňka Ertla, předsedu Sdružení sportovních svazů České republiky, jehož žaloby soud přijal a vyhověl jeho návrhu na předběžné opatření, což prakticky znamenalo nemožnost konání zmíněných voleb.

Pane předsedo, v konci minulého týdne nás zaujalo tvrzení představitelů ČOV, že se nemohou k rozhodnutí soudu vyjádřit, protože s ním nejsou seznámeni.

„Tato vyjádření ČOV je velmi zavádějící, protože prostě nemůže být pravdivé. Když jsme vloni vyčerpali všechny možnosti k vyřešení nesouladu Stanov ČOV s platnými zákony mimosoudní cestou, a to formou mnoha dopisů nejen J. Kejvalovi, ale i příslušným komisím ČOV, a naše snahy nebyly vyslyšeny, museli jsme řešit problém soudní cestou. Od září 2020 jsme jako navrhovatelé podali dvě žaloby a jeden návrh na předběžné opatření, čímž jsme v souvislosti s vývojem epidemické situace v republice reagovali na praktické kroky ČOV, které upravovaly a měnily podmínky a organizaci zasedání Pléna ČOV, na němž měly proběhnout volby do orgánů ČOV. ČOV, jako účastník řízení samozřejmě byl, vlastně i musel být, o všech našich krocích přesně informován. Svědčí o tom i skutečnost, že se ČOV k našim návrhům oficiálně, písemně vyjadřoval, a to prostřednictvím advokáta JUDr. Jana Langmaiera, který ČOV na základě jemu udělené plné moci ČOV zastupoval. Tento advokát obdržel rozhodnutí, kterým soud zakázal plánované volby a přikázal nepotvrdit zvolení jakýchkoli osob před datem 26. 2. 2021, ve stejném čase, jako my, tj. ve středu 24. 2. 2021. Jestliže si ho z datové schránky úmyslně nevyzvedl a čeká na konec lhůty, mohlo by to být s ohledem na veřejně dostupné informace považováno za obcházení doručení, ale o tom nechci ani spekulovat.“


Říkal jste, že jste podávali více žalob a návrhů, nemohlo dojít k nejasnosti, ke kterému z Vašich návrhů vlastně doručené soudní rozhodnutí patří?

„V žádném případě, o tom, že se vydané předběžné opatření váže k předchozím žalobám, je mimo jiné zřejmé ze stejné spisové značky.“

ČOV nebyl podle vyjádření jeho představitelů s rozhodnutím soudu obeznámen, volby se ale nekonaly…

„Ano, tento paradox je zajímavý. V každém případě platí, že usnesení soudu o předběžném opatření je vykonatelné a tedy závazné až po jeho doručení účastníkům řízení. ČOV tedy musel mít soudní rozhodnutí k dispozici, protože přece by volby nezrušil jen na základě možná falešných zpráv. V případě, že by soudní rozhodnutí k dispozici neměl, mohlo by to logicky znamenat, že neuskutečnil volby z vlastního rozhodnutí, protože si uvědomil svoje pochybení…  Pro mě je to jasné, buď ČOV, konkrétně jeho statutární zástupce J. Kejval, usnesení měl a nemluvil pravdu, nebo mluví pravdu, že usnesení nemají, pak se ale volby nekonaly z jeho vlastní vůle.“

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)