Svátek má: Zora

Politika

Velikost textu:

Čarnogurský: Kdyby se neporušil zákon, kdyby…, tak generál ještě žil!

Čarnogurský: Kdyby se neporušil zákon, kdyby…, tak generál ještě žil!

V minulých článcích na facebooku jsem se zabýval některými okolnostmi smrti generála Lúčanského a položil jsem otázku, proč byl v samotce.

Ján Čarnogurský
6. ledna 2021 - 07:20

Soudní psychologie má už dávno zjištěno, že samovazby většina lidí snáší těžko, někteří více, jiní méně. Při osamělém pobytu v cele mohou přijít člověku na um různé myšlenky. Pro srovnání, samovazby jako kázeňský trest lze uložit nejvýše na 10 dní. V pondělí 4. ledna ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokumenty a fakta o vazbě generála. Chtělo tak smýt ze sebe každé podezření, že nese vinu na smrti generála. Pokud jde o uvalení samovazby, dosáhlo opak.

Psal jsem, že výkon vazby upravuje zákon číslo 221/2006 Sbírky zákonů o výkonu vazby. Podle § 7 odstavec 3 obviněného lze umístit na samotku, pokud o to požádá obviněný, pokud o to požádá prokurátor nebo vyšetřovatel a může tak rozhodnout ředitel věznice nebo jím určený příslušník Sboru vězeňské a justiční stráže z důvodu ochrany bezpečnosti obviněného, jiných osob nebo z jiného závažného důvodu. Ministerstvo nyní oznámilo, že generál byl v samovazbě, protože byl v tzv. koluzního vazbě a  "Je praxí, že pokud to podmínky ústavu umožňují a jde o obviněného, který je ve vazbě z důvodu koluzní vazby, umísťují se samostatně. Tak tomu bylo i v tomto případě." V § 7 odstavec 6 zákona se ještě uvádí, že při umístění do samotky prověřuje ředitel ústavu jednou za měsíc, zda důvody pro takové umístění trvají; o prověření trvání důvodů se vyhotoví záznam. Když se o měsíčním prověřování píše záznam, musí být i původní rozhodnutí ředitele nebo příslušníka ZVJS písemné.Ze zveřejnění ministerstva vyplývá, že o samostatné umístění v cele nepožádal generál Lučanský a zřejmě ani prokurátor nebo vyšetřovatel. Pokud by požádali, jejich písemná žádost by se musela nacházet ve vězeňské dokumentaci o obviněném. Čili rozhodl o ní ředitel věznice. Asi rozhodl jen ústně, protože písemné rozhodnutí by také muselo být v dokumentaci. O důvodu rozhodnutí nic nevíme a asi neví nikdo. Ani ředitel věznice nemůže umístit obviněného do samovazby jen tak, protože "je taková praxe". Zákon mu dává široké možnosti formulací  "... nebo z jiného závažného důvodu ...", ale ten jiný závažný důvod musí napsat a důvod musí reálně existovat.


Mimochodem, zákony o vězeňství vypracovává ministerstvo spravedlnosti, čili i podmínky umístění do samovazby vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. V zákoně se vůbec nepíše, že po uvalení koluzní vazby automaticky nastupuje samovazba. Není to ani nutné. Věznice ví o každém vězni, z jakého prostředí přichází. Do cely s generálem by jistě umístila obviněného, který nepřichází do styku s lidmi z generálova prostředí, čili potenciálními svědky. Dokonce teoreticky připusťme, že by generál chtěl odkázat prostřednictvím spoluvězně a jeho návštěvníka něco někomu ven. Opakuji, i teoreticky je to těžko představitelné, ale návštěvy se mohou monitorovat a kdyby takový odkaz zachytil monitoring, byl by to důkaz proti generálovi. Návštěvníci mohou spolu mluvit jen ústně, nemohou si nic předávat. Když už jsme u toho, vězni vypracovali za staletí své techniky předávání odkazů. Jedna z nich vyžaduje odmontovat na umyvadle sifon, vypustit z něj vodu a zpět přimontovat. Pak funguje jako telefon. Pokud se odmontuje záchodová mísa na cele, dá se telefonovat dál do věznice. Jednou jsem takovou technikou dával právní radu na sousední celu.

Když ministerstvo říká, že umísťování do samovazby "je takovou praxí", asi tak dělají všechny věznice na Slovensku, čili porušují zákon. Jako, že na to nepřišlo dosud ministerstvo vždyť mu věznice podléhají a provádí v nich periodické kontroly? Ani prokurátor na to nepřišel, který také provádí dozor nad věznicemi. Kde jsou písemné záznamy o měsíčních kontrolách trvání důvodů samovazby?

Závěrem: Ministerstvo samo oznámilo, že při umístění generála do samotky porušilo zákon. Kdyby nebylo toho porušení zákona, generál mohl žít.

(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)