Svátek má: Teodor

Politika

Velikost textu:

Budou dostávat dotace i účelově zprofesionalizovaní sportovci?

Budou dostávat dotace i účelově zprofesionalizovaní sportovci?

Zoufalá doba si žádá zoufalé činy. Vzhledem k platnosti protiepidemických opatření, při nichž platilo, že zjednodušeně řečeno mohli sportovat, tedy trénovat a soutěžit, pouze profesionální sportovci, přibylo rázem v České republice „profesionálních“ sportovců jako hub po dešti.

Ilustrační foto
16. dubna 2021 - 10:10

 Došlo totiž k tomu, že z amatérských sportovců, hlavně v kategorii dětí a mládeže, stali „profesionálové“, aby alespoň nějakým způsobem mohli sportovat. Spolky, kluby a svazy uzavíraly s mladými sportovci „profesionální smlouvy“, ale co na to bude říkat Národní sportovní agentura při kontrole plnění podmínek dotačních programů?

Sport Transparency vznesla dotaz na Národní sportovní agenturu, „zda může sportovní organizace, čerpající podporu z Výzvy 7/2020 – pohyb a zdraví 2021 Národní sportovní agentury, vykazovat při věcném plnění jednotlivých bodů Výzvy jako činnost profesionální sport a zaměstnávat profesionální sportovce“.

Místo jednoznačné a jasné odpovědi na konkrétní dotaz přišla bohužel odpověď zcela neurčitá, která pouze odkazuje na účel výzvy a způsobilé náklady a konstatuje, že „osobní náklady zaměstnanců za výkon sportovní činnosti jako takový není definován dle ustanovení bodu 9.1 Výzvy jako způsobilý náklad“.

Je jasné, že příjemcem této dotace nemohou být profesionální sportovci ani náklady na jejich odměny. Ale jak je to s dalšími náklady, které jsou způsobilé (např. činnost trenérů, údržba a provoz a provoz vlastního sportovního zařízení nebo pronájem prostor, zabezpečení sportovní činnosti či další servisní a organizační služby atd.)? Bude možné tyto náklady hradit z dotačních peněz, když je využívali v době vládních restrikcí uměle vytvoření „profesionální sportovci“? Jak to bude u sportovních organizací, které jsou jednoznačně oprávněnými žadateli jako například Sokol, Orel ad.?


Jak to třeba bude s dotační výzvou Můj klub 2021? Ten je zaměřen na sportující děti a mládež ve věku od 3 do 23 let. Jedná se o obdobný případ, odměny profesionálních sportovců nejsou způsobilým nákladem, ale co ostatní položky na zajištění sportovní činnosti v klubech, jejichž neprofesionální členové sportovat dle nařízení vlády v určitém období roku nemohli?

Přesto po podpisu „profesionálních smluv“ se děti a mládež ke sportování přeci jen dostaly… Národní sportovní agentura jakožto státní autorita pro oblast sportu v naší republice nedokázala zaujmout jednoznačné stanovisko k tomuto problému, přitom právě ona by měla zcela jasně a pochopitelně prezentovat pravidla státní podpory v oblasti sportu. Podobných otázek vyvstane zajisté ještě mnoho, a to za sebou máme teprve první čtvrtletí tohoto roku.

(svob,prvnizpravy.cz,foto:arch.)