Svátek má: Barbora

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.


Jeho mnohostranné přínosy, nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost jako celek, nejsou zanedbatelné. Pojďme se tedy ponořit do důvodů, proč by měl být sport výsadou pro všechny a proč by měl být státem financován.

Státní financování sportu může vést k vytvoření infrastruktur, které podporují fyzickou aktivitu občanů. Zdravější populace znamená snížení nákladů na zdravotní péči a zvýšení produktivity práce.

Investice do sportovních zařízení a programů v různých komunitách mohou pomoci snížit socioekonomické rozdíly. Díky přístupu k sportovním zařízením a trenérským programům mohou mít i děti z chudších rodin příležitost rozvíjet své dovednosti a postoupit ve sportovní kariéře.


Sport nabízí unikátní platformu pro vzdělávání a osobní rozvoj mladých lidí. Učí je hodnotám, jako je týmová práce, odhodlání a sebekázeň, které jsou užitečné i mimo sportovní arény.

Úspěchy ve sportu mohou posílit národní identitu a soudržnost. Státní financování může pomoci vybudovat silné reprezentativní týmy, které přinášejí národní hrdost a sjednocují lidi různých vrstev.Sportovní programy mohou sloužit jako preventivní nástroj proti kriminalitě tím, že nabídnou mladým lidem konstruktivní způsob, jak trávit svůj volný čas a budovat pozitivní vztahy s ostatními.

Vysoce kvalitní sportovní zařízení a akce mohou přilákat turisty, což státu přináší mnoho nemalých výhod, mimo jiné jde o oživení místní ekonomiky, vytváření pracovních příležitostí atd.

Státem podporovaný a dobře organizovaný sport má v sobě potenciál přinášet pozitivní změny na individuální i společenské úrovni. Nejen že podporuje zdraví a pohodu občanů, ale také vytváří silnější a soudržnější společnost.

V této kritické době, v době kdy se schvaluje státní rozpočet na příští rok, je tedy na místě, aby stát zvážil větší investice do sportovních programů a infrastruktur. Udělat sport výsadou pro všechny by mělo být nejen snem, ale realizovatelnou realitou pro budoucí generace.

Zdeněk Ertl

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.