Svátek má: Erika

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Dobré a špatné zprávy pro sport

V plánu dotačních výzev Národní sportovní agentury (NSA) pro rok 2023 byste zatím marně hledali výzvu na provoz a údržbu sportovních zařízení.


Sportovní kluby však mají i přesto stále naději, že by mohly takto účelově pojmenované finanční prostředky získat.  

Ve středu 30.10.2022 Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2023 k rozpočtové kapitole NSA - přesun "investice - neinvestice", který předložili poslanci Karel Haas, Jakub Janda, David Šimek, Jana Laciny, Pavel Klíma a Jakub Michálek.

Podle předkladatelů pozměňovacího návrhu by měla být v roce 2023 dána přednost základní každodenní neinvestiční podpoře sportovního prostředí, tzn. prioritně třem základním neinvestičním dotačním titulům Národní sportovní agentury – Můj klub, Podpora sportovních organizací svazového charakteru (Podpora sportovních svazů) a Provoz a údržba.

To je pro sportovní prostředí jistě dobrá zpráva. Každá mince má ale rub i líc, rubem je v tomto případě skutečnost, že objem neinvestičních finančních dotací do sportovního prostředí se pro příští rok nezvýší. Prakticky to znamená, že z původního návrhu rozpočtu se v rámci rozpočtu NSA z částky určené na investice ve výši 1,8 miliardy korun přesune 710 milionů korun do neinvestic na fungování klubů, jednot a svazů. Celkový objem podpory sportu ze státního rozpočtu v neinvestičních výdajích by tak po přesunu mohl zůstat přibližně stejný, jako byl k dispozici v roce 2022. Celkově by mělo v roce 2023 jít do sportu 6,9 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy na investice.

V současné složité ekonomické situaci je možné s touto úpravou souhlasit. Dnes se kvůli extrémně zvýšeným výdajům za energie mnoho klubů a svazů pohybuje na hranici přežití, a proto je třeba, aby stát jejich fungování podpořil. Zároveň je třeba konstatovat,  že při meziročním navýšení cen a inflaci se tak prakticky jedná o reálný pokles státní podpory pro sport v oblasti neinvestičních výdajů.Velmi očekávanou událostí, která zřejmě ovlivní fungování Národní sportovní agentury je změna zákona o podpoře sportu. V úterý 13. prosince má totiž Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v plánu projednat pozměňovací návrh zákona o podpoře sportu, jehož předkladateli jsou poslanci Jakub Janda, Karel Haas a Jan Lacina. Podle plánované novely by měla Národní sportovní agenturu nově kolektivním způsobem řídit tříčlenná rada, jejímiž členy automaticky budou předseda a místopředseda agentury. Nově se má zřídit deseti členná Dozorčí rada NSA. Pět jejich členů bude volit a odvolávat Poslanecká sněmovna a pět Senát Parlamentu ČR.

Jednou z dalších důležitých změn, které pozměňovací návrh obsahuje, je že NSA by měla vypracovávat návrh plánu státní politiky ve sportu, který by měl obsahovat zejména definici cílových skupin sportovců, sportovních organizací a cílových skupin oblastí sportu, na které má být podpora zaměřena, a to včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé skupiny. Tento návrh by pak měla každoročně schvalovat vláda ČR. Když se toto bude skutečně realizovat, mohlo by to vnést do celého sportovního prostředí více klidu a perspektivní jistoty, která v současnosti není.

Na závěr ještě malá poznámka k úvaze, či možná úsměvu. V rámci vládou schválené koncepce Sport 2025 by se měl objem prostředků pro sport navyšovat až na 1 % celkových výdajů státního rozpočtu. Pokud by se tato koncepce plnila, měl by sport v příštím roce dostat cca 20 miliard korun. Ano, bohužel je to v současnosti asi nereálné, ale také je pravdou, že současná výše státních dotací stačí sportovnímu prostředí jen taktak na přežití a neumožňuje mu žádný významnější rozvoj. Věřme, že se to jednou, přeci jen, změní k lepšímu.  

Zdeněk Ertl

Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Zdeněk Ertl 

11. března 2023
Cukr patří do skupiny sacharidů, které jsou společně s tuky a bílkovinami hlavními živinami pro lidské tělo.

Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Zdeněk Ertl 

27. února 2023
Pohybové aktivity, míra fyzického zatížení a její vývoj, pasivní a aktivní složka náplně volného času, formy a kvalita sportování apod., o všechno jsou oblasti, které mě dlouhodobě zajímají.

J. Kejval se znovu sám postřelil

J. Kejval se znovu sám postřelil

Zdeněk Ertl 

25. února 2023
Tento týden jsem si se zájmem přečetl stanovisko Výkonného výboru České unie sportu (VV ČUS).

Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Zdeněk Ertl 

1. února 2023
Sousloví zdravý životní styl je v posledních desetiletích velmi frekventované.

Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

Zdeněk Ertl 

20. ledna 2023
V komentáři Dbáme doporučení WHO k pohybu? (10 1. 2023) jsme porovnávali, jestli je v životě našich dětí zastoupena fyzická aktivita v takové míře, jakou doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Zdeněk Ertl 

10. ledna 2023
Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
51%
Ne
transparent.gif transparent.gif
24%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%