Svátek má: Michal

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Co Čech, to persona non grata

Příspěvek zrcadlí většinu přímých reakcí čtenářů a jejich přání ve spojení s posledními příspěvky autora, který se rozhodl jim vyhovět vědom si současně, že vstupuje na tenký led...

... a okraj vnitropolitického pole a diskuze týkající se stížností, požadavků a kompenzací umělců, hoteliérů, vlekařů a dalších včetně hospodských. Pro posledně jmenované mají v sousední SRN hru se slovy: Wer nichts wird, wird Wirt  (und wer das nich schafft wird Betriebswirt). Česky něco jako – kdo se nic pořádného nenaučil, stane se hospodským, (a kdo ani to nezvládne, stane se obchodním ekonomem).

Všeobecně platí, že si nespokojení zvolili svoji volbou hospodářský systém, profesi, zaměstnání nebo hobby, to vše v dobré naději, ale z neznalosti, dobrovolně, bez nátlaku a bez slibu státu pomoci jim v nouzi. Nouze postihla samotný stát, politicko – hospodářský systém a jeho podstatu: pseudodemokracii založenou na pýše a pokrytectví, kapitalismus založený na spekulaci a dluhu a kult konzumu a zábavy, založený na popření významu a transformaci kultu práce tvořícího potřebné hodnoty pro život a přežití v nouzi.

Není pochyb, že se vláda jako celek a jednotliví ministři odděleně chovají oportunisticky a ne v souladu s tradičním pojetím morálky a profesní etiky. Tyto kategorie, které nevylučují ze života kapitalismus, jeho chamtivost a egoismus, současně však požadují ochotu a schopnost ztratit vše, když se nebude z jakýchkoliv důvodů dařit. To je první, co novodobí a nespokojení podnikatelé s chováním vlády nechtějí vzít na vědomí a k srdci.

Vláda se málokde zabývá kompenzacemi, vše je obyčejně v režii Ministerstva financí. To bohužel nedovedlo zjednodušeně a jasně formulovat podmínky v žádostech o podporu. Vydalo podrobné směrnice obsahující 20-30 stran s formulacemi v úředním jazyce. Nesdělilo jasně, kdo, kdy a jak bude prověřovat pravdivost informace, jaké tresty ve smyslu trestního zákona bez možnosti odvolání nebo dovolání budou vyneseny a nekompromisně realizovány.

Analog platí i pro prosazování nouzového či výjimečného vztahu. To, co denně vidím během omezeného pobytu a pohybu v městě a MHD dovoluje očekávat dosažení statusu, který označuje název příspěvku: persona non grata. A to nehledě na očkování. Proč? Očkování s pravděpodobností hraničící s jistotou ve spojení s mediální kampaní a dalšími epidemiemi, které se zákonitě v představitelné budoucnosti u nás objeví již na základě oslabené imunity a chování lidí snižuje odpovědnost, opatrnost a úroveň funkce rozumu jednotlivce, již zaprogramovaného na konzum a zábavu a odvykajícího si pracovat a tvořit.

Každý den roste moje pochybnost o tom, že vláda vládne a že pan premiér je tou pravou osobností pro řízení a řešení současné víceúrovňové krize v době, kdy se na křižovatce dějin setkávají tři koncepce: Velký reset Covid-19 z dílny WEF Davos, Eurasie jako Třetí orda z dílny v Kremlu a moderní marxismus - komunismus z dílny ÚV KS ČLR. Jeví se mi, že na Západě již vládne ulice a řízený dav naprogramovaný proti vládě, očkování a všemu, čemu nerozumí. Jak jinak si vysvětlit a trpět anti-babišovské hnutí s rakví před domem premiéra?

Nelze totiž vyloučit, že takové fyzické a mediální hnutí a konání představuje vedlejší produkt výzkumu a výroby vakcíny placený farmaceutickými společnostmi, z nichž některé jsou dokonce podporovány vládami a EK penězi občanů. Proč takové provokativní tvrzení?

Nedej Bůh, aby vakcína dokázala ochránit očkovaného (ideálně na delší dobu), neumožnila šířit nákazu covid-19 (a jeho mutace, všeobecně) a vláda byla schopna proočkovat 60-70 procent populace v co nejkratší době. Nabízí se otázka: Co jiného by mohly farmaceutické společnosti prodávat vládám a Evropské komisi bez výběrového řízení, bez odpovědnosti za následky z používání produktu, bez jakékoli investice na zisk orientované kapitalistické společnosti do účasti obrovského počtu obyvatel ve třetí fázi finančně náročných klinických zkoušek a post-klinického výzkumu, kdyby jinak (prý) neschopné vlády byly schopné ukončit masové očkování k létu nebo podzimu 2021 a národ se mohl dále bavit?

Otázka je legitimní, protože placený a organizovaný odpor proti vakcíně a očkování se nabízí jako ideální doplněk k plnění kas a účtů farma společností a jako ideální instrument v tzv. hybridní válce. Jsem pevně přesvědčen, že bezpečnostní služby některých států dostaly již za úkol se dívat tímto směrem. Na tom nemění nic ani dnešní rozhovor kancléřky Merkel s prezidentem Putinem ohledně výroby Sputnik-V ve Spolkové republice Německo a s výrobou spojená certifikace v EU, prokazatelně bezpečného produktu se státní garancí nezadluženého státu, bez něhož se nejenom EU dnes neobejde při řešení světových výzev.Pro informaci připomínám, že k 4. lednu 2021 uzavřelo nebo je před uzavřením dohody na dodávky čínské vakcíny 14 států, na dodávky ruské 12 států a na dodávky obou vakcín 3 státy. Dostupné odborné materiály, které používám, indikují, že mRNA vakcíny (Pfizer/Biontech, Moderna) mohou být spíše neúčinné, než apriori škodlivé a vakcíny na bázi adenovirového vektoru (Sputnik, Astra-Zeneca/Oxford) mají potenciál indukovat i buněčnou imunitu proti Covid-19. Nehledě na absenci výsledků dlouhodobého výzkumu působení a následků vakcín, téměř všechny odborné argumenty a zdravý rozum nabádají dát přednost individuálnímu přístupu v očkování před plošným, má-li se používat mRNA vakcína. To i proto, že individuální přístup umožňuje předejít řadě komplikací, procesům a dalšímu dělení společnosti propadající emocím, marnosti a depresím. Ty se ve výsledku projevují deficitem disciplíny a představují společenské riziko. Kromě toho s pravděpodobností hraničící s jistotou individuální přístup nebude nahrávat patologickým odmítačům očkování, zřejmě manipulovanému málo vědoucímu davu a podezření, které jsem vyjádřil vůči dvojité roli farmaceutických společností a kapitálu. Z tohoto hlediska vláda a EK zcela selhávají.

Nevím, zda je v české kotlinu pět minut nebo jedna minuta před dvanáctou nebo po ní. Vím ale, že duch doby (Zeitgeist) nedovoluje beztrestně lhát, ignorovat fakta a skutečnosti a nepodporuje chtíč udržet si naději na přežití, i u moci. Duch doby, který nás navštívil, denně přesvědčuje, že vyřazuje z koloběhu života vše zbytečné, zastaralé a odsloužené.  

V úvodu příspěvku zmíněné kategorie stěžovatelů, uprostřed zmíněná dvojí role kapitálu a v závěru zmíněný málo vědoucí dav na cestě k osudu lidského odpadu by měly být vládě, dnes i v budoucnosti varováním před sliby návratu ke známému normálu, před chválením mRNA vakcín bez dlouhodobě prověřených následků a chválou dne před pozdním večerem. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%