Svátek má: Oleg

Regiony

Velikost textu:

Za úspěchem Českého historického atlasu stojí i akademici UJEP

Za úspěchem Českého historického atlasu stojí i akademici UJEP

Cenu Akademie věd ČR za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získalo dílo, na němž se autorsky podíleli také akademičtí pracovníci katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Část týmu při přípravě atlasu
1. srpna 2020 - 07:00

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Spojil vědce z Historického ústavu Akademie věd ČR, Fakulty stavební ČVUT, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také právě z UJEP.Konkrétně se jedná o doc. Jana D. Bláhu a dr. Silvii R. Kučerovou.

Jak už z názvu ceny vyplývá, nový průvodce na cestách českými dějinami,zejména minulého století, zaujal svojí mimořádností a inovativností. Osvědčený autorský tým, ověnčený již cenami AV ČR a Magnesia Litera za Akademický atlas českých dějin z roku 2014, si pro tvorbu oceněného atlasu záměrně nevybral prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat charakteristické pro 20. století.

„Vzhledem k náročnosti zpracování tak komplexního historického období, jakým právě 20. století bezesporu bylo, jsme, mimo jiné,garantovali přesah geografie do dalších oblastí přírodních i společenských věd,“ vysvětluje doc. Bláha z PřF UJEP.

Přístup autorů ke zpracování atlasu byl ovlivněn hned několika důležitými aspekty:
  • 20. století bylo obdobím naplněným děním, které se prolíná do současnosti, a je vnímáno jako součást historické a kolektivní paměti,
  • některé významné poznatky nebylo možné zpracovat kartografickou metodou z důvodu možnosti vzniku nevyváženosti pokrytí tematickým obsahem, a to nejen s ohledem na nedostatek relativně přesných topografických údajů vyplývajících z výzkumu historických zdrojů, ale také kvůli jejich roztříštěnosti a nesourodosti,
  • pojetím hierarchizace (stupeň důležitosti, nadřazenost/podřazenost), kategorizace a zevšeobecnění údajů pro potřeby map malých měřítek,
  • znázorněním hranic území a jejich proměn v dílčích časových meznícíchspolečně na jedné komplexní mapě (autorský tým byl limitován rozměry tištěného atlasu a s nimi souvisejícími měřítky jednotlivých map).

„Osobně jsem se podílel na přípravě koncepce atlasu a metodickém vedení kolektivu, autorsky pak na několika mapách a textech, nicméně s kolegy jsme měli v obecné rovině i podíl na výběru fotografií,“ říká Jan Daniel Bláha a dr. Silvie Rita Kučerová ho doplňuje: Zejména u výběru vizuálního materiálu je důležité, aby nebyl jen pouhou ilustrací, ale měl i obsahový a didaktický potenciál. Autorsky jsme řešili především část věnovanou poutním místům.“

Každý příběh má množství svých „perliček“ a jiné to není ani v tomto případě pro akademika UJEP. „Na Akademický atlas českých dějin jsem v roce 2014 napsal mezi recenzemi výjimečně ne zcela pozitivní reakci, takže mě pro nový atlas pozvali do týmu. Kritika je dobré mít ve svých řadách,“ vzpomíná s úsměvem doc. Bláha.


V současné době je připravována digitální online verze atlasu v české a anglické jazykové mutaci, která přinese, díky své digitální povaze, také dynamické mapy. Zájemci se na ni mohou těšit na podzim 2020.

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto UJEP)