Svátek má: Patricie

Regiony

Velikost textu:

Vysokorychlostní trať z Prahy do Litoměřic? Reálný je rok 2035

Vysokorychlostní trať z Prahy do Litoměřic? Reálný je rok 2035

Zprovozněná vysokorychlostní trať Praha – Litoměřice v roce 2035 není pouze utopií. Ledy se v tomto případě značně pohnuly, a pokud nenastanou velké komplikace, mohlo by se se stavbou trati začít v roce 2025 nebo 2026.

Město Litoměřice
31. května 2020 - 07:00

Přesné náklady pro státní rozpočet ČR nejsou prozatím známy, ale jsou odhadovány na více jak 100 miliard korun, o které se ČR podělí částečně s Německem, patrně i s využitím evropských zdrojů.

Původní vize rychlodráhy z Prahy do Drážďan byla plánována prakticky bez zastávek, což by regionu nijak nepomohlo. Před čtyřmi lety však Správa železnic (SŽ) navrhla změnu. Tou byla pomoc Ústeckému kraji postiženému odlivem obyvatel. „Konkrétně v případě Litoměřic jde například o studující. Těm se kvůli dojíždění příliš nechce zpět ani po ukončení studií a zůstávají v Praze natrvalo. Pokud by se však z Litoměřic do Prahy dostali za 20 minut, je nespornou ekonomickou výhodou život v menším městě,“ sdělil Filip Hrbek, radní města, jenž má na starosti územní plánování.

V současné době jsou „na stole“ dvě subvarianty trasy. Obě by z Prahy – Vysočan mířily na Litoměřice a dál pod Středohořím na sever. Jedna však počítá s napojením na stávající trať Děčín – Praha ještě před Lovosicemi, kdežto druhá s napojením na trať Lysá nad Labem – Ústí nad Labem - Střekov v blízkosti Litoměřic. K urychlení výstavby pomáhá i skutečnost, že trať by až zhruba na úroveň Řípu víceméně sledovala trasu dálnice D8 a nebylo by tak nutné v tomto úseku provádět tolik nových geologických průzkumů. Dále by se trať od dálnice odchýlila, pokračovala by přímo na sever až k Labi, kde by zhruba mezi Českými Kopisty a Počaply mostem překonala řeku, u Třeboutic se napojila na stávající trať a dorazila do stanice Litoměřice - město. Výstavba trati a ražba tunelu do Ústí nad Labem, a potažmo Drážďan, by přišla na řadu až po dokončení úseku Praha – Litoměřice/Lovosice.V druhé polovině června by v Litoměřicích mělo proběhnout jednání starostů z ORP Litoměřice se zástupci SŽ. „Jelikož se v některých obcích objevili geodeti, lidé si pokládají otázky, co se bude stavět, a jsou zneklidněni. Starostové obcí by tak měli dostat odpovědi, které svým občanům budou moci předat,“ uvedl Filip Hrbek s tím, že také Litoměřičtí budou přesněji vědět, v jaké fázi se celý projekt nachází.

Podle Filipa Hrbka propočty SŽ v současné chvíli podporují spíše variantu napojení na trať vedoucí přes Litoměřice. Stejně tak tuto trasu podporuje i vedení města. „Jako město můžeme hned u stanice nabídnout napojení na autobusovou dopravu nejen do okolních obcí, ale i do turisty vyhledávaných lokalit jako je například Terezín, návaznost na cyklotrasy, využití cyklověže i parkovací plochy v docházkové vzdálenosti od zastávky Litoměřice - město,“ doplnil radní.

Nyní nastává fáze změny zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, kde je potřeba vytyčit nový koridor, kudy vysokorychlostní trať povede. I když bude ve finále široký cca 20 metrů, v návrhu bude vyplňovat šířku až 200 metrů. Až bude konkrétně jasné, kudy trať povede, budou jí obce implementovat do svých územních plánů. Důležité je, že by se neměla žádné z nich výrazně fyzicky dotknout. Neměla by mít totiž žádné přejezdy a měla by být částečně vedena nad úrovní krajiny či  naopak být do ní zapuštěna.

Jak moc vysokorychlostní trať pomohla cestovnímu ruchu i přísunu nových obyvatel dokazuje příklad partnerského města Fulda. „Dokud trať neměla v tomto městě zastávku, potýkalo se naše partnerské město s drobným odlivem obyvatel do větších aglomeraci. Teď počet obyvatel ve Fuldě narostl na 68 000. Doba dojezdu do Frankfurtu či dalších větších měst se totiž významně zkrátila a lidem takové dojíždění nevadí,“ uzavřel radní Filip Hrbek.


Zajímavostí je, že se na výstavbě trati bude podílet také německá strana, která má již v tuto chvíli předjednány některé dodavatele.

Podle webu města Litoměřice

(lh,usteckenovinky.cz,foto archiv)