Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

Vory úspěšně zakotvily na Lodním náměstí v Litoměřicích

Vory úspěšně zakotvily na Lodním náměstí v Litoměřicích

Výjimečný projekt postoupil do další fáze. Pět vorů se v pátek za doprovodu armádních člunů plavilo po Labi z Českých Kopist na litoměřické Lodní náměstí.

Ilustrační foto z akce
11. srpna 2019 - 07:00

Kmeny, jež byly svázány do vorových tabulí a máčeny 2,5 měsíce v Labi pod jezem v Českých Kopistech, jsou určeny k renovaci krovu Kalicha. Věže, kterou každoročně navštíví zhruba tři tisíce lidí. Krov památky pocházející z roku 1569 však nahlodal zub času a volá po opravě. Přípravné práce na vorech začaly již ve čtvrtek.

Foto z akce

„Převezli jsme vorové tabule pod zdymadla na kotviště, kde byly seřazeny do pramene,“ popsal postup Zdeněk Oravec, majitel společnosti tesařství Čenda z Litoměřic, jež se prací ujalo. Plavení pramene, který byl dlouhý přibližně 40 metrů, po Labi dnes sledovaly desítky lidí. Mezi nimi byli i zástupci Městského úřadu v Litoměřicích v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem, místostarosty Karlem Krejzou, Lukasem Wünschem a tajemníkem MěÚ Milanem Čigášem. Na první vor musely být podle plavebního řádu instalovány dva motory, jimiž byla řada vorů poháněna. Pod dozorem zkušeného „voraře“ provedli tesaři s pramenem několik manévrů, například vyzkoušeli brzdu či plavbu proti proudu u Lodního náměstí. Na něm budou k nahlédnutí až do soboty. Prohlídku zájemcům doplní výklad přítomných tesařů.

Foto z akce

Po rozebrání pramene vorů, vytažení z vody a očištění dobrovolnými hasiči všechny kmeny, jež nejkratší měří 4,3 m a nejdelší 8,3 m, poputují v neděli 11. srpna do oploceného areálu na Mírové náměstí. Ohraničený prostor nezasáhne do parkovacích míst. Do poloviny září mohou být obyvatelé svědky unikátní historické metody opracování dřeva. Proběhne zde i tesařské sympozium, kdy budou kmeny opracovávat různá tesařství z okolí Litoměřic, ale také například z Českých Budějovic. Náročný postup se v dnešní době používá zcela výjimečně a pouze při opravách vzácných památek. K významné události dochází právě letos, kdy město slaví 800 let od svého založení.

Napodobení původní technologie stavby a použití stejných druhů dřev, jako je jedle, smrk a modřín, město Litoměřice zvolilo s ohledem na význam památky.

„Budova radnice s Kalichem je unikát nejen v České republice, ale i v oblasti severně od Alp. Jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci,“ konstatoval doktor Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. „Zvolená mokrá cesta úpravy dřeva v proudící vodě spočívá v postupném vyluhování látek, jako například škrobu a cukru, které lákají dřevokazný hmyz,“ dodává Oravec s tím, že by máčením mělo dřevo zároveň ztratit přirozené pnutí, tedy nemělo by praskat a kroutit se. Tento postup tak zajistí dlouhou trvanlivost nového krovu.

V současné chvíli až do konce září probíhá také historický průzkum, jehož výsledek například ukáže, jak se krov v průběhu času měnil. Ještě další čtyři vory se máčí ve stojaté vodě záhořanského rybníka. Na vylovení si musí počkat přibližně do října. „Všechny kmeny, včetně těch z náměstí, budou přemístěny do areálu Jiříkových kasáren. K samotné opravě krovu dojde v příštím roce po dokonalém vyschnutí dřeva. Celý proces obnovy završí v roce 2021 kompletní výměna střešní krytiny,“ informoval Ladislav Pošík, stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

Podle webu města Litoměřice

(lh,usteckenovinky.cz,foto web města Litoměřice)