Svátek má: Hana

Regiony

Velikost textu:

Venkov chce být také "smart"

Venkov chce být také "smart"

Proč by měla být chytrá jenom města a venkov „ostrouhat“? Odborníci z několika fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si na téma chytrého venkova posvítili.

Ilustrační foto
8. dubna 2021 - 07:00

Na rozdíl od měst prochází venkov odlišným vývojem a pouhé okopírování použití „smart city“ řešení a doporučení je omezeno řadou faktorů. Koncept chytrého venkova navzdory tomu usiluje o zamezení zaostávání venkova za městy a ukazuje, že to jde. Města s venkovem by měly vytvářet integrovaný funkční celek.

Tým odborníků z UJEP ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK), Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) a Národní sítí Místních akčních skupin ČR (Národní sítí MAS ČR) zpracoval publikaci Koncept Chytrého venkova, která reaguje na existující problémy, trendy a rozvojové příležitosti pro venkovské obce. Součástí konceptu je zmapování oblastí pro následné vytvoření chytrých, resp. smart řešení, která mohou napomoci rozvoji  prostoru mimo městské osídlení, aby si udržel atraktivitu v konkurenci s městy a byl stále místem, kde se dobře žije.

Koncept chytrého venkova zpracovává charakteristiky současného venkova a přístupy k jeho rozvoji. Reflektuje přitom pojetí chytrého venkova na základě vyjádření expertů, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají z různých úhlů pohledu. Vymezuje zároveň koncepční oblasti v podobě procesů, trendů a opatření do budoucna.

Autoři publikace dospěli k názoru „... že není nutné uvažovat o konceptu Chytrého venkova jako o zcela novém přístupu. Technologická řešení problémů totiž nedokážou holisticky pokrýt veškeré rozvojové potřeby venkova. Jde spíše o obohacení stávajících přístupů k rozvoji venkova založených na aktivizaci místních aktérů, využití místních zdrojů a použití integrovaných přístupů a optimalizovaných technologických i netechnologických řešení.“

Petr Hlaváček, jeden z hlavních autorů publikace dodává: „Pochopitelně, řešení daných problémů nemůže probíhat jen prostřednictvím unifikovaných procesů, ale je třeba zapojit místní komunitu a společně hledat cesty, jak řešit potřeby obcí. Zároveň moderní technologie mohou řešení problémů posunout výrazně vpřed.“Koncept Chytrý venkov nebude ležet „v šuplíku“. Stal se východiskem pro zpracování metodiky Chytrého venkova a podkladem pro připravované školení zástupců místních akčních skupin a obcí, které by jim mělo napomoci nejen ve tvorbě rozvojových strategií, ale zvláště v rozhodování, jaká chytrá řešení jsou optimální a odpovídají podmínkám místních komunit a obcí.

Zámek v Rožmitálu byl sídlem slavného diplomata Jaroslava Lva z Rožmitálu

Vznik publikace, následný vývoj metodiky Chytrého venkova a školicí workshop pro zástupce místních akčních skupin a obcí jsou hlavní aktivity, které jsou plánovány v rámci projektu Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066), který je realizován od května 2020 do dubna 2022. Projekt je.podpořen v rámci programu ÉTA Technologickou agenturou České republiky.

Ústeckénovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP

(rp,usteckenovinky.cz,foto:arch.)