Svátek má: Dana

Regiony

Velikost textu:

Ústecký pediatrický den se konal již po sedmadvacáté

Ústecký pediatrický den se konal již po sedmadvacáté

Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala 1. dubna 2023 v Kampusu ústecké univerzity odbornou konferenci s názvem „27. ústecký pediatrický den“.

Z konference
12. dubna 2023 - 07:00

Konference se zúčastnilo se jí 220 lékařů a dalších specialistů z celé České republiky.

Program konference obsahoval 17 sdělení, které připravili nejen zdravotníci z pořádající kliniky, ale i dětští traumatologové, neonatologové a například neurochirurgové a ortopedi z dalších renomovaných pracovišť v ústecké Masarykově nemocnici. Své příspěvky na konferenci rovněž přednesli odborníci z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole nebo z nemocnic v Jablonci nad Nisou, Karlových Varů či Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech.  

Jsem rád, že se do programu letošního ročníku konference opět podařilo dostat zajímavá témata z různých lékařských oborů. Na nejvyšší odborné úrovni se příspěvky věnovaly aktuálním poznatkům nejen v samotné pediatrii, ale i v dalších odbornostech. Bez úzké mezioborové spolupráce se ani moderní pediatrie neobejde. Děkuji všem kolegům, kteří na tuto tradiční akci dorazili. Velký zájem o ni, o tento způsob sdílení zkušeností, nás moc těší,“ uvedl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem konference. Vědeckým sekretářem konference byl MUDr. Adam Cipra.

Dětská klinika v ústecké Masarykově nemocnici má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost. Poskytuje resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na jednotce intenzívní a resuscitační péče, ostatní pak v rámci standardního lůžkového fondu. Klinika hospitalizuje i dětské pacienty se závažnými polytraumatickými stavy v rámci dětského traumacentra pro severní Čechy.Na dětské klinice fungují i některá další specializovaná centra – dětské diabetologické centrum, centrum pro léčbu růstovým hormonem a dětské hematologické centrum, zabývající se především léčbou dětských pacientů s leukemií a dalšími závažnými onemocněními krevního systému. Dětská klinika úzce a všestranně spolupracuje s perinatologickým centrem, které zajišťuje regionální i nadregionální péči o patologické stavy novorozenců především nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti. Specialisté dětské kliniky se podílejí i na superkonziliárních prenatálních vyšetřeních lidského plodu s cílem včasného odhalení vrozených vad ve fetálním období.
                   
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
31%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
61%