Svátek má: Matěj

Regiony

Velikost textu:

Univerzita v Ústí nad Labem ocení prof. Erazima Koháka

Univerzita v Ústí nad Labem ocení prof. Erazima Koháka

Dne 9. 3. 2017 bude ve 14:00 h v Císařském sále Muzeu města Ústí nad Labem předán titul „doctor honoris causa“ prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D.

Profesor Erazim Kohák
9.březen 2017 - 07:00

Udělení tohoto čestného akademického titulu ústeckou univerzitou reflektuje na nemalé zásluhy prof. Koháka o českou filozofii a československou i českou demokracii, kterou rozvíjel a podporoval v rámci své akademické i občanské činnosti doma i v USA.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem udělí tento titul na návrh Filozofické fakulty UJEP.

„Přínos prof. Koháka tkví zejména v tom, že se soustavně zabýval českou filozofií, nejvíce Masaryka, Rádla a Patočky, i v době své emigrace a zprostředkoval ji angloamerickému světu,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP.

Prof. Kohák působil na univerzitě v Bostonu a po svém návratu do Čech v roce 1990 na FF UK v Praze. Věnoval se fenomenologii, obzvláště však morální filosofii, etice a ekologické etice. Jeho kniha s názvem Zelená svatozář patří k základním textům environmentální filozofie a etiky. Nejen toto téma ho spojuje s ústeckou alma mater. Mezi jeho žáky patří přední ústečtí filozofové Vlasta Christovová a Martin Šimsa.

Na slavnostní ceremoniál udělení četného doktorátu naváže beseda, na níž bude představena kniha Oheň a hvězdy. Jde o upravený překlad úspěšné knihy The Embers and the Stars, která vyšla v USA v roce 1984, a čeští čtenáři ji mohli číst pouze v samizdatu. Nejedná se o pouhý překlad, ale značně upravený text, obohacený osobní zkušeností dalších dvaatřiceti let života. Je to dílo spíše meditativní než vědecké, ale vrchovatě naplněné moudrostí a snahou najít rovnováhu mezi moderním životem a přírodou.  

Univerzitní knihovna slaví březen – měsíc čtenářů


„Slavnostní ceremoniál i následná beseda jsou veřejné, proto jsou zváni nejen studenti a pedagogové ústecké univerzity. Navíc bude na místě možné zakoupit knihy pana prof. Koháka, které přiveze brněnské nakladatelství SLON,“ doplnila M. Hrubá.

Pro Ústeckénovinky.cz Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí UJEP.

(lh,usteckenovinky.cz,foto Stanislav Peška)