Svátek má: Darina

Regiony

Velikost textu:

Univerzia J.E.Purkyně jede na Techdays do Litoměřic

Univerzia J.E.Purkyně jede na Techdays do Litoměřic

Čtyři fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se budou prezentovat na čtvrtém ročníku Techdays v Litoměřicích.

FSI na Techdays 2018
30. září 2019 - 07:00

V areálu Zahrady Čech Litoměřice proběhne ve dnech 2.–4. 10. 2019 další ročník Techdays, výstavní akce zaměřené na prezentaci škol a firem s technickými obory a řemesly. Stále mnoho firem v současné době naráží na problém nedostatku pracovníků, resp. absolventů s odborným vzděláním pro technické profese. Techdays se tento stav snaží změnit.

Ústecké fakulty se Techdays zúčastní dne 3. 10. 2019. Tradičním účastníkem Techdays je tedy Fakulta strojního inženýrství UJEP.

„Na našem stánku dostanou návštěvníci podrobné informace, jaké technické studijní obory lze na UJEP studovat. Bude zde k dispozici také 3D tiskárna Průša Control i3MK2 a předměty, které je možné takovými přístroji vytisknout. Také ukážeme krásu virtuálního svařování,“ říká PR pracovnice FSI Ing. Lucie Melničáková.

Dalším účastníkem-vystavovatelem z UJEP bude Přírodovědecká fakulta UJEP. „Přijeďte si k nám vyzkoušet oživení robota, bioreaktory a mikrofluidní systémy... nebo třeba plazmu,“ zve PR pracovnice PřF Mgr. Zuzana Pavlasová.

Na Techdays do Litoměřic míří z Ústí nad Labem také fakulta životního prostředí. „Na stánku ústecké environmentální fakulty se objeví ukázky chemických pokusů, přírodnin a sbírek z fondu FŽP, ukázky možností využití GIS technologií a bude zde, samozřejmě, vše o naší environmentální výchově,“ říká proděkan pro vnější vztahy FŽP Mgr. Miroslav Kolenatý.



Zaměřením sice netechnická, Filozofická fakulta UJEP, přiveze na výstaviště již podruhé propagaci Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. „To předvede ukázky specializovaných přístrojů na 3D laserové scanování a termokamer v praxi a bude možné si třeba oskenovat kamaráda, “ doplňuje výčet prezentace ústeckých fakult na Techdays PR pracovnice FF Mgr. Monika Beranová.

„Účast našich fakult na této regionální propagační akci považuji za logickou i nezbytnou. Ústecká univerzita totiž nabízí různé typy vysokoškolského technického vzdělávání pro profese a pracovníky do vyšších manažérských a odborných pozic, kteří jsou právě touto akcí cíleně vyhledáváni. Nejsou to pouze strojaři a technici, ale také chemici, historici a obecně absolventi studia exaktních věd,“ říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Techdays Litoměřice organizuje Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Městem Litoměřice i Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka.  Akce se koná v úzké spolupráci se společností Zahrada Čech s. r. o., v areálu výstaviště v Litoměřicích.

Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(red,usteckenovinky.cz,foto:ujep)