Svátek má: Xenie

Regiony

Velikost textu:

UJEP podepsala smlouvu s přední biofarmaceutickou společností

UJEP podepsala smlouvu s přední biofarmaceutickou společností

Digitalizace a další technologické trendy a potřeby firem a společností z nich plynoucí vyžadují rychlou reakci vysokých škol a jejich vzdělávacích a výzkumných aktivit.

Rektor, doc. Martin Balej
24. října 2020 - 07:00

Tento trend vytvořil podmínky a možnosti, aby se do globální spolupráce zapojily ambiciózní vysoká škola, jakou je UJEP, a MSD s lídry svých oborů.

Tyto společné snahy byly stvrzeny finálním podpisem ze strany Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, rukou jejího rektora doc. Martina Baleje. Ze strany MSD Czech Republic, s. r. o., je smlouva signována Anitou Elisabeth ZubakO´Connor, ExecutiveDirector.

„Studentům a akademikům smlouva otevírá cestu rozvíjet svůj talent a nápady na bázi multidisciplinarity ve spolupráci s aplikační sférou a s podporou špičkového know-how, které vnesou experti MSD do výuky, vedení kvalifikačních prací a zapojením do společných projektů,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.Smlouva je výsledkem společného úsilí Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty a Fakulty zdravotnických studií UJEP, je také podpořena činností ICUK a regionální Digital Health Platformy. Jejím předmětem je vytvoření rámce pro všestrannou spolupráci založenou na podpoře pedagogické, vědecké, výzkumné a dalších tvůrčích činností, vedení společných projektů, přenosu poznatků a technologií.

„Smlouva vytváří také podmínky pro společné hledání a pilotní ověřování inovací v průmyslových oblastech souvisejících s činností MSD a podporu talent managementu. Zároveň podpoří přenos znalostí mezi sektory a obory a mezifakultní spolupráci,“vysvětluje dr. Tomáš Siviček z katedry ekonomie a managementu FSE UJEP, hlavní koordinátor přípravy smlouvy na UJEP.  

Primárně smlouva o spolupráci cílí na studijní programy orientované na inovace a jejich management, a to v oblastech – zdravotnická studia, informační systémy a informatika, aplikované počítačové modelování, aplikované nanotechnologie, chemie, biologie, matematika a její využití v přírodních vědách, ekonomika a management.

Zapojení do dané spolupráce je zároveň pro UJEP šancí pro navázání kontaktů s dalšími špičkovými partnery MSD IT, např. MIT, NUS apod.


„Velmi si vážíme otevřenosti MSD IT k rozšiřování spolupráce s akademickým sektorem a do našeho regionu. UJEP je zde jedinou sídlící vysokou školou, a proto také významným hráčem v oblasti výzkumu a vzdělávání. Máme ambici přispět k ekonomické transformaci regionu a díky svým aktivitám sem přitáhnout talentované lidi a inovativní firmy,“ uzavírá rektor Martin Balej.

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto Josef Růžička)