Svátek má: René

Regiony

Velikost textu:

Středověký meč jako archeologický fenomén

Středověký meč jako archeologický fenomén

V úterý dne 1. 11. 2022 v 17 hodin se v Oblastním muzeu a galerii v Mostě uskuteční přednáška tématem je středověký meč jako archeologický, technologický a kulturněhistorický fenomén.

Z plakátu k akci
19. října 2022 - 07:00

V kontextu nedávno provedeného komplexního vědeckého zpracování všech středověkých a raně novověkých mečů z území České republiky přednáška představuje tento významný fenomén ze dvou pohledů: archeologicko- historického a konstrukčně-řemeslného. Ukáže nejen vývoj jejich tvarů, konstrukcí a výzdoby, ale také s nimi spjatý význam kulturně - symbolický a jeho proměny v průběhu staletí.

Přednášejícími jsou Mgr. Petr Žákovský, Ph. D. a Mgr. Patrick Bárta z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.Mgr. Petr Žákovský, Ph. D.
Od roku 2017 pracuje v brněnském Archeologickém ústavu jako vědecký pracovník. Je autorem či spoluautorem desítek vědeckých studií a monografií. Specializuje se na hmotnou kulturu středověku a raného novověku, především na detailní výzkum středověkých a raně novověkých militárií a obecně doklady vojenství v hmotné kultuře. V této souvislosti se věnuje rovněž archeologii bitevních polí (Battlefield archaeology) s hlavním zřetelem na středověká bojiště a zanikání lidských sídel v důsledku válečných událostí.


Mgr. Patrick Bárta
Od roku 2018 pracuje jako konzervátor-restaurátor kovů v brněnském Archeologickém ústavu. Je však profesí nejen studovaným konzervátorem ale i mečířem, který se specializuje na výrobu replik evropských zbraní v období od narození Krista po 9. století. Spolupracuje s mnoha muzei doma i v zahraničí, odbornými a akademickými pracovišti, příležitostně přednáší na univerzitě.


Ústeckénovinky.cz informovala Jitka Klímová, Bc., tisková mluvčí, Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:OMaG Most)Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
21%
Ne
transparent.gif transparent.gif
9%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
70%