Svátek má: Dana

Regiony

Velikost textu:

Sociální klinika pomůže nejen ohroženým dětem a jejich rodinám

Sociální klinika pomůže nejen ohroženým dětem a jejich rodinám

Fakulta sociálně ekonomická UJEP (FSE UJEP) podepsala Memorandum o spolupráci s Krajským soudem v Ústí nad Labem a Národním institutem pro děti a rodinu (NIDAR)

Podpis smlouvy (zleva Ceplová, Moc, Pemová)
2. dubna 2023 - 07:00

Partnerství vzniklo na základě Iniciativy Pro dítě 21 (autorem je mj. právě Krajský soud v ÚL) a jedním z výstupů bude zřízení Sociální kliniky pod hlavičkou Centra výzkumu FSE UJEP. Slavnostní otevření je plánováno na zahájení akademického roku 2023/24.

Součástí Sociální kliniky bude, v České republice první, Laboratoř sociální práce. Jejím cílem je vznik kvalifikovaných nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami podle věku a oblastí, ve kterých potřebují podpořit. „Představte si, že vznikne takový virtuální kufr, díky kterému budou sociální pracovníci schopni dětem a rodičům vytvořit pomoc na míru“, vysvětlila autorka nápadu Terezie Pemová z NIDAR.

Partnerskou dohodu podepsal děkan FSE UJEP Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., společně s předsedkyní krajského soudu JUDr. Lenkou Ceplovou a předsedkyní spolku NIDAR Mgr. Terezií Pemovou.

„Díky klinice bude univerzita naplňovat svou třetí roli, kterou je přímé společenské působení a služba společnosti jako taková,“ uvedl vedoucí katedry sociální práce FSE UJEP doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Právě katedra sociální práce společně s katedrou práva a politologie budou na Sociální klinice úzce spolupracovat. V rámci Ústeckého kraje se, vzhledem k jeho sociodemografickému složení obyvatelstva, bude jednat o témata spojená s obtížnou sociální situací dětí a jejich rodin.

„Ohrožené děti  a jejich rodiny potřebují včasnou podporu. Té docílíme pouze tak, budou-li všichni zainteresovaní spolupracovat a přistupovat k problému systémově. O to se budeme společně snažit i v rámci Sociální kliniky,“ za krajský soud shrnul jeho místopředseda Mgr. Vladimír Polák, který se dlouhodobě snaží změnit přístup k tomuto problému nejen v justičních vodách.„Chtěli bychom tato témata rozvíjet převážně prostřednictvím konzultací, zpracováním analýz, studií a podkladů, které následně pomohou pracovníkům v terénu a taktéž dostatečně připraví studenty na jejich budoucí povolání,“ dodal Kuchař s tím, že jedna z forem spolupráce budou také kvalifikační práce studentů v předem dohodnutých oblastech. Tam pomohou i odborníci z praxe, kteří se formou přednášek nebo semestrálních výběrových kurzů zapojí do vzdělávání (např. Soudní sociální práce, Kazuistické seminář apod.). V plánu je také organizace tzv. Letní školy sociální práce, která by nabízela studentům workshopy na aktuální témata.

Sociální kliniky vznikají v České republice, resp. bývalém Československu, již od druhé světové války, a mají tak bohatou historii. Zřízením Sociální kliniky na FSE UJEP ústecká univerzita na tuto tradici úspěšně navazuje.

Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:UJEP)
Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
31%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
61%