Svátek má: Vendula

Regiony

Velikost textu:

Seminář v Mostecké nemocnici: Bez laboratoře se neobejdete

Seminář v Mostecké nemocnici: Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most,o.z., uspořádalo pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s., již 5.ročník odborné konference s názvem „Bez laboratoře se neobejdete“.

Ilustrační foto z akce
24. února 2020 - 07:00

Konference, která se uskutečnila ve středu v kinosále mostecké nemocnice, se tradičně věnuje poznatkům zoborů biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou v této nemocnici spojeny do jednoho Oddělení laboratorního komplementu.

Odborný program přinesl množství přednášek, které obsáhly celou řadu aspektů problematiky práce v laboratořích a jejích výsledků. V letošním ročníku si účastníci konference vyslechli přednášky na téma např. „Profesionální využití glukometrů v Nemocnici Most, o. z.“, „PHI – marker agresivity nádoru prostaty“, „Nádorové markery – využití, limitace, interpretace“, „Imunohistohemické metody v průkazu krevních skupinových vlastností  ABo systému v tkáních“ či „Alkohol a drogy u dětí – teorie, praxe a naše zkušenosti“.

„Počet 160 účastníků konference ukazuje, že pořádat takové akce určitě má smysl.Těší mě, že jsou tady mezi námi i studentky mostecké střední zdravotní školy. Oddělení laboratorního komplementu zdejší nemocnice bychom mohli definovat jako oddělení, které nespí, protože se snaží rozvíjet, nabízet ve všech oborech laboratorní diagnostiky stále více kvalitnější služby a spolupracovat s dalšími laboratořemi. Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod mosteckého oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji,“ v úvodu pozdravil účastníky mostecké konference, i jménem předsedy představenstva Ing. Jiřího Nováka, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Odbornými garanty konference byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., aIng. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

„Mohli jsme vyslechnout kvalitní odborné přednášky, které také letos měly vysokou úroveň. Jsem ráda, že mezi přednášejícími jsme mohli přivítat i kolegy z Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Plzeň a Pardubické nemocnice. Velmi jim děkuji za to, že přijali naše pozvání a vážili cestu do Mostu, aby se s námi podělili o své odborné zkušenosti a znalosti ze svých oborů laboratorní diagnostiky. Za pět let konání konference se snažíme, aby v jejím programu byly zastoupeny přednášky z odborností, které obsahuje náš laboratorní komplement. Toto úsilí se nám dařilo v předchozích ročnících naplňovat a myslím si, že tomu tak bylo i letos. Děkuji všem, kdo se na přípravě a úspěšném průběhu podíleli,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie byl v loňském roce doplněn o kapalinový chromatograf shmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje. Rozvíjí se nový úsek klinické farmacie.


Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově.

Pro Ústeckenovinky.cz  Krajské zdravotní a.s.

(lh,usteckenovinky.cz,foto Krajské zdravotní)