Svátek má: Ferdinand

Regiony

Velikost textu:

Přírodovědecká fakulta spolupracuje se základními a středními školami

Přírodovědecká fakulta spolupracuje se základními a středními školami

I v průběhu letních měsíců spolupracuje Přírodovědecká fakulta UJEP aktivně se základními a středními školami. Pořádá přednášky, letní školy, připravuje školní olympiády i mnoho dalšího.

Ilustrační foto
14. července 2019 - 07:00

Žáci základních a středních škol nejen z našeho regionu už si zvykli potkávat se s přírodovědci z UJEP během výuky různých předmětů. Ti totiž již několikátým rokem vyrážejí do škol s přednáškami a dalšími aktivitami, podílejí se na vedení prací v rámci středoškolské odborné činnosti a na přípravě oborových olympiád pro talentované žáky. Během letních měsíců pak pořádají letní školy.

„Protože víme, že je neustále třeba prezentovat mladým lidem přírodní obory atraktivní formou, bourat klišé o jejich obtížnosti a ukazovat jejich praktický dopad například na ekologii, lékařství a řadu dalších společenských problémů, nabízíme školám koncept tzv. spanilých jízd. Na nich si s námi jednotlivé školy domlouvají různorodé přednášky a naši odborníci pak přijedou na školu přednášet přímo do výuky,“ říká proděkan pro vnější a zahraniční vztahy doc. Jan D. Bláha.

Seznam témat těchto přednášek je pravidelně aktualizován, během září, na webu fakulty, přednášky pak probíhají od listopadu do března.

„Pokud se žáci nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách, mohou se zúčastnit týdenní Letní školy matematiky a fyziky plné zajímavých přednášek a experimentů, kterou pořádáme společně s Jednotou českých matematiků a fyziků a naší katedrou fyziky,“ uvádí Mgr. Lucie Loukotová z katedry matematiky.

Během školního roku se přibližně jednou za měsíc koná Seminář řešení matematických, více méně středoškolských, úloh, kde se žáci společně se členy katedry matematiky věnují zajímavým úlohám řešitelným prostředky středoškolské matematiky. Počet žáků na tomto semináři stále roste, což je potěšující.

„Mimořádně důležitá je práce s talentovanými žáky v rámci předmětových olympiád, protože základní a střední školy nemají v současném školském systému, bohužel, téměř šanci smysluplně a kreativně s těmito žáky pracovat. Díky těmto soutěžím můžeme takovým žákům napomoci vybírat jejich další profesní cestu. Zadání většiny soutěžních úloh dáváme navíc k dispozici široké veřejnosti a především učitelům, pro něž to může být další materiál pro inspiraci v běžné školní výuce,“ vysvětluje dr. Silvie R. Kučerová z katedry geografie, která byla donedávna hlavní organizační garantkou Zeměpisné olympiády pro celé Česko.

Katedra geografie se kromě Zeměpisné olympiády zapojuje, ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP, do organizování osvětové akce GIS Day, která je každoročně v listopadu pořádána po celém světě. Návštěvníci, převážně žáci středních škol a gymnázií, se v prostorách ústecké univerzity mohou dozvědět, co že to ta zkratka GIS znamená, jak funguje... a od různých odborníků z akademické, veřejné i soukromé sféry zjistit, jak právě oni tuto technologii využívají.Na akci Den vědy a umění UJEP jsou nepřehlédnutelní zase naši chemici, kteří v exteriéru obchodního centra předvádějí různé pokusy a experimenty. „I v tomto případě je naším cílem nabídnout jinou, mimořádně atraktivní tvář chemie zejména dětským divákům. Výzkumy našich chemiků i dalších odborníků z fakulty, nicméně, dokazují, že se za tím vším skrývá především využitelnost výsledků v běžném životě lidí,“ představuje záměr proděkan Bláha.

Pod záštitou Naučného botanického parku zase fakulta pořádá pravidelné akce pro žáky základních a středních škol orientované na seznámení se životem rostlin. Akce zahrnují tematické výstavy doprovázené soutěžemi v poznávání bylin a dřevin. „Ve spolupráci s ústeckým klubem kaktusářů probíhá každoročně také výstava kaktusů a sukulentů, která bývá spojena s poskytováním pěstitelských rad a prodejem přebytků,“ uvádí Tereza Šípová z katedry biologie.

Katedra informatiky každoročně pořádá několik akcí s cílem motivovat žáky k informatickému myšlení a ke studiu technických oborů. Jsou to mj. akce „Programujeme internet věcí“, „IT dílny“, „Pojďme si hrát s programováním“ či „Roboshop“. „Pod vedením akademiků i studentů vyšších ročníků katedry informatiky se tak žáci zábavnou formou seznamují se základy programování, internetu věcí, kyberbezpečnosti, robotiky a elektrotechniky,“ dodává Bc. Lucie Tesařová.

Zkrátka ovšem nepřicházejí ani učitelé přírodovědných předmětů. Kromě několika výzkumných i rozvojových projektů (mj. odhalování problematických míst ve vzdělávacím kurikulu, příprava didaktických pomůcek), do nichž jsou učitelé z praxe přímo zapojeni, se pedagogové dozvídají také novinky a zajímavosti ze světa oborů na různých soustředěních a přednáškách pořádaných fakultou.

Bližší spolupráci se školami přírodovědecká fakulta nejen rozvíjí, ale také monitoruje. Tu nejproduktivnější oceňuje udělením prestižního titulu „Fakultní škola“. Tím se například od letošního června pyšní už osm středních škol z ústeckého regionu.

Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)