Svátek má: Hana

Regiony

Velikost textu:

Přestupkové řízení s turisty „chycenými“ v lese u Pravčické brány

Přestupkové řízení s turisty „chycenými“ v lese u Pravčické brány

Magistrát města Děčín obdržel podnět od Národního parku České Švýcarsko na protiprávní jednání. Jedná se celkem o tři fyzické osoby.

Pravčická brána
6. srpna 2022 - 07:00

Děčínský Odbor životního prostředí se bude  zabývat podnětem od Národního parku České Švýcarsko na protiprávní jednání a bude oznámený přestupek specifikovat. Nelze proto tedy zatím předjímat, jak vysoká pokuta (a zda), bude udělena.

Jde o  případ tří turistů „chycených“ v lese u Pravčické brány.Obecně platí, že:
 • Za porušení vstupu do lesa může být udělena pokuta v maximální výši 5.000 korun.
 • Za porušení zákazu rozdělávání ohně může být udělena pokuta v maximální výši 15.000 korun.

Ze zákona:
Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 53 :
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rámci obecného užívání lesa v lese
 • ruší klid a ticho,
 • bere stelivo,
 • vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
 • bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
 • sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
 • táboří mimo vyhrazená místa,
 • bez souhlasu vlastníka poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,
 • vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,
 • vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 • jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,
 • pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,
 • naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,
 • bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů,
 • těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,
 • nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
 • koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
 • odhazuje odpady nebo odpadky,
 • kouří.

Ústeckénovinky.cz informoval Luděk Stínil, tiskový mluvčí města Děčín.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:arch.)