Svátek má: Ema

Regiony

Velikost textu:

Pomoc Univerzity J.E.Purkyně jde nad rámec vládních rozhodnutí

Pomoc Univerzity J.E.Purkyně jde nad rámec vládních rozhodnutí

Dne 17.března předala Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem na krizový štáb Ústeckého kraje všechny seznamy studentů, na něž se vztahují Usnesení vlády ČR.

Ilustrační foto
19. března 2020 - 07:00

Jedná se o studenty oborů PF (Speciální pedagogika – intervence, Speciální pedagogika – poradenství Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, Sociální pedagogika), FSE (Sociální práce, Řízení v sociální práci) a FZS (Všeobecná sestra).

„Seznamy obsahují kontaktní údaje na studenty. Ty již bude oslovovat samotný krajský krizový štáb prostřednictvím hejtmana ÚK,“ vysvětluje prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

V tomto týdnu budou zdravotnická zařízení pracovat ještě se stávajícími dobrovolníky, současně však budou připravovány pracovní příkazy hejtmana k zajištění pomoci ze strany studentů s pracovní povinností podle Usnesení Vlády ČR. „K jejich rozesílání chce kraj přistoupit bezodkladně, aby pomoc studentů mohla být využita již v příštím týdnu,“ doplňuje prorektorka.

Nad rámec vládního usnesení byla dne 17. 3. 2020, na schůzce ke koordinaci pomoci v Ústeckém kraji, UJEP oslovena Ing. Vlastou Kašparovou, náměstkyní řízení lidských zdrojů KZ, a. s., zda by bylo možné zdravotníkům v nelehké situaci vypomoci také studentkami studujícími obor Porodní asistentka.

„Děkan FZS, doc. Zdeněk Havel, okamžitě na prosbu Krajské zdravotní vstřícně reagoval a s náměstkyní Kašparovou se domluvili na oslovení těchto našich studentů, případných dobrovolníků,“ říká Alena Chvátalová.

V současné době již FZS kontaktovala studenty 2. a 3. ročníku prezenčního formy studijního oboru Porodní asistentka a zjišťuje, kdo z nich by byl ochoten pomoci a souhlasil s dobrovolnickou činností.

„Současně na FZS poptáváme také studenty 1. a 2. roku studia studijních programů Všeobecné ošetřovatelství / Ošetřovatelství, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra nebo zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole. I o jejich dobrovolnickou činnost má Krajská zdravotní eminentní zájem,“ uzavírá prorektora Chvátalová.


V případě zájmu o  poskytnutí dobrovolnické pomoci se daní studenti mohou již přímo obracet na hlavní sestru KZ, a. s., Mgr. Markétu Svobodovou, na tel. čísle +420 477114012
(mail: ue.rczk@avodobovs.atekram ).

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

(lh,usteckenovinky.cz,foto web UJEP)