Svátek má: Lýdie

Regiony

Velikost textu:

Podkrušnohorské muzeum připomíná historii těžby uhlí

Podkrušnohorské  muzeum připomíná historii těžby uhlí

Ústecký kraj se již dlouhodobě snaží podporovat udržování i rozšiřování expozice mosteckého Podkrušnohorského muzea, které přibližuje historii technologie podzemního dobývání uhlí na Mostecku

Ilustrační foto z jednání
9. ledna 2018 - 07:00

Jedním z takových počinů bylo i podepsání memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Podkrušnohorským technickým muzeem a dalšími klíčovými subjekty. Mezi podepisujícími jsou dále Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s., Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. a statutární město Most.

Všechny subjekty jsou vedeny zájmem o rozvoj podkrušnohorského regionu v oblasti ukázky historie dobývání a zpracování uhlí a hornických tradic a deklarují podporu Podkrušnohorskému technickému muzeu. Předmětem memoranda je vyjádření společného úsilí stran a spolupráce mezi nimi s cílem podpořit využití zázemí muzea v Kopistech u Mostu pro efektivní spojení vzdělávacích, výzkumných a kulturních aktivit v oblasti výukové a montánní turistiky.


„Podpis tohoto memoranda vnímám jako jakési uctění tradice těžby uhlí v našem regionu, o němž by měli mít povědomí zejména mladší generace i široká veřejnost, a i to je určitou motivací, proč Ústecký kraj podporuje provoz i revitalizaci muzea, které je připomínkou historie dobývání a zpracování uhlí a hornických tradic, protože ať už chceme nebo ne, hornictví je s naším regionem úzce spjato. Tato podpora logicky zapadá i do další aktivity Ústeckého kraje, potažmo celé České republiky. Snažíme se o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO“, řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve, vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., vzniklo díky podpoře Hospodářské a sociální rady Mostecka a v současnosti muzeum podporuje mimo jiné Ústecký kraj a těžební společnosti. Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém prosincovém zasedání schválilo poskytnutí dotace Podkrušnohorskému muzeu v hodnotě jednoho miliónu korun. Jedním z cílů podpořeného projektu je i výrazné zvýšení návštěvnosti muzea.

Expozice ukazují též zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností. Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech. Vystavené historické exponáty dávají návštěvníkům například možnost „fárání“ do uměle vytvořené štoly, nebo prohlídky expozice užití uhlí pro chemické zpracování.

Podle webu Ústeckého kraje

(lh,usteckenovinky.cz,foto Ústecký kraj)