Svátek má: Barbora

Regiony

Velikost textu:

O lithiu v Přestanově

O lithiu v Přestanově

Lithium – prvek, o kterém mnozí nevědí ani kde ho mají hledat v periodické soustavě prvků (trojka vlevo nahoře), vzbuzuje v poslední době značný zájem, někdy i rozpaky, vášně a neshody. Příčinou je fakt, že lidská civilizace začíná být na tomto prvku existenčně závislá.

Přednáší prof. Pavel Janoš
26. listopadu 2021 - 07:00

Najdeme ho doslova všude – od hodinek přes kardio-(neuro-)stimulátory, mobilní telefony, počítače, až po obří úložiště energie a elektromobily. O tom, že elektromobilita je další citlivé téma, není třeba asi nikoho přesvědčovat. O lithiu, elektromobilitě a souvisejících tématech diskutovali vědci z UJEP v rámci série přestanovských přednášek v sále Motorestu na Bojišti na okraji Přestanova.

Proč o lithiu a proč v Přestanově?

Česká republika disponuje nemalými zásobami lithia, které se nacházejí, obrazně řečeno, od Přestanova na dohled. Zvýšení poptávky po lithiu i růst jeho ceny vyvolaly otázky, zda by ČR měla tohoto přírodního bohatství využít a obnovit těžbu civalditu, tedy rudy, v níž se lithium na Cínovci nachází. Na toto téma se objevují v tisku více či méně fundované dohady. Starostka obce Přestanov Mgr. Miroslava Bechyňová a Dr. Jiří Orava z UJEP (a obyvatel Přestanova) dospěli k závěru, že by se o tom měli dozvědět více zejména ti, jichž se bude případná těžba dotýkat nejvíce, tedy obyvatelé obcí v Podkrušnohoří.  

Během diskusního večera prof. Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí UJEP se svými spolupracovníky Ing. Martinem Šulcem a Mgr. Kristinou Fiantokovou představili historii těžby rud na Cínovci, vývoj technologií pro získávání lithia a pokroky i vize v oblasti elektromobility. „Je nutné poukázat i na skutečnost, že dosud pouze nepatrné množství lithia se získává z použitých zařízení zpět,“ upozorňuje prof. Janoš.  

Ředitel spol. Rema Ing. David Vandrovec vysoce fundovaně představil možnosti a problémy získávání lithia z elektroodpadu.Společný projekt

Ing. Stanislav Cingroš ze společnosti IBG na přednášce představil ambiciózní společný projekt spol. IBG, UJEP a UniCRE ORLEN zaměřený na úplné energetické a materiálové využití zejména baterií z elektromobilů. Díky němu by se mohlo lithium spolu s dalšími cennými prvky získávat z baterií zpět.

Živá diskuse téměř 70 účastníků přednášky přinesla nejčastěji témata možných dopadů získávání lithia na životní prostředí. „Účastníci se shodli, že podobná diskusní setkání, při nichž se setkávají představitelé univerzity, výzkumných ústavů i podnikatelské sféry s obyvateli okolních obcí a nejširší veřejností, jsou velice užitečná a bude účelné je opakovat,“ uzavírá Jiří Orava z FŽP.
Ústeckénovinky.cz informovala Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)