Svátek má: Alan

Regiony

Velikost textu:

Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Ústecký kraj je čtrnáctý

Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Ústecký kraj je čtrnáctý

Zlínský kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak zazářit v jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život.

Ilustrační foto
29. listopadu 2021 - 07:00

Ve výzkumu analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

Na Zlínsku je bezpečno, škol je ale málo


Lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se zde mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel jsou zde velmi nízké. Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých výsledků region dosahuje, také pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory, v kraji je rovněž dostatek zubařů i lékáren. Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele. Obdobné je to se sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na průměrné úrovni je dále i kapacita čističek odpadních vod nebo množství pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje na dožití žen i mužů. Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je zde vůbec nejvyšší. Na chvostu kraj je, také pokud se jedná o spolkovou činnost. Nejrůznějších sdružení, nadací a obecně prospěšných společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit nemůže.

„Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj dělají a dělají v něm krásné věci. Je to ocenění naší společné práce, nejenom zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji žijí. Náš kraj je tak specifický, že každý, kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V Ústeckém kraji je levné bydlení, ale vysoká nezaměstnanost

Ceny bytů jsou na Ústecku v porovnání s ostatními kraji v České republice vůbec nejnižší, také kupní cena rodinných domů je velmi nízká. Počet zraněných osob na jednu dopravní nehodu je zde nízký, v kraji je také v přepočtu na 1000 obyvatel dostatek policistů. Velmi dobrých výsledků dosahuje region rovněž, pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb, stejně jako v počtu lůžek v nemocnicích. V Ústeckém kraji je vysoká kapacita čističek odpadních vod na obyvatele, počet veřejných dobíjecích stanic na 1000 kilometrů silnic nebo podíl chráněných krajinných oblastí na ostatních plochách. Pouze celorepublikového průměru dosahuje ovšem kraj v investicích do životního prostředí, obdobně je to s dobou dojezdu do práce a výší mezd. Stejné je to s průměrnou nemocností, ochotou mladých lidí kandidovat ve volbách nebo počtem minipivovarů. Na celorepublikovém chvostu je Ústecký kraj, pokud jde o nezaměstnanost i hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele. Také tu není bezpečno, o čemž svědčí velmi vysoký počet trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel. Určitě nepotěší ani nejhorší průměrný výsledek studentů u státní části maturitní zkoušky nebo nejnižší kapacity základních uměleckých škol. Lepší to není ani se spolkovou aktivitou a účastí na volbách. Podíl emisí škodlivých látek vypouštěných do ovzduší je velmi vysoký, což se také podílí na v rámci celé České republiky nejnižší průměrné naději na dožití u mužů a žen.Vítězem kategorie AKTIVITA se stávají Ondřej a Katarína Vlčkovi

Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce podruhé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Letošním vítězem se stávají manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi. Ocenění si zasloužili za vytvoření největší soukromé nadace. Nadace rodiny Vlčkových se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem.

„Já bych chtěla jménem manželů Vlčkových moc poděkovat. Máme z ceny velkou radost a moc si jí vážíme. Jsme na začátku naší cesty k vybudování střediska dětské paliativní péče a dětského hospice na pražské Cibulce a určitě nám to dodává spoustu energie do dalších let,“ říká Jana Krákorová, vedoucí kanceláře Nadace rodiny Vlčkových.
(rp,usteckenovinky.cz,foto:arch.)