Svátek má: Květoslava

Regiony

Velikost textu:

MP Litvínov se připravuje na modernizaci operačního střediska

MP Litvínov se připravuje na modernizaci operačního střediska

S plánovaným rozšířením počtu kamerových bodů a modernizací operačního střediska připravila Městská policie Litvínov studii proveditelnosti.

Ilustrační foto
1. září 2022 - 07:00

Realizace záměru je navázána na schválený projekt Kybernetická bezpečnost města Litvínova. Město Litvínov jej plánuje financovat z dotace v rámci programu IROP 2021-2027 z oblasti eGovernment a kyberbezpečnost. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci v červnu tohoto roku.

Součástí tohoto projektu je vybudování nové serverovny v budově Městského úřadu Litvínov ve Vodní ulici, kde zároveň sídlí i Městská policie Litvínov. Po vybudování serverovny získá městská policie prostor pro modernizaci operačního střediska. „Zaměstnanci spravující městský kamerový systém pracují na dispečinku v nepřetržitém režimu. Takové pracoviště musí splňovat zákonem dané hygienické standardy. V souvislosti s plánovaným navýšením počtu kamer je potřeba prostor dispečinku upravit tak, abychom mohli navýšit kapacitu o dalšího pracovníka. Dále je potřeba zajistit navýšení bezpečnosti osobních údajů v jednotlivých systémech užívaných městskou policií,“ vysvětlil velitel Městské policie Litvínov Martin Klika. Postupně se má počet kamer městského systému zvýšit až na 75 kusů.Dohled nad městským kamerovým systémem zajišťují civilní zaměstnanci městské policie s fyzickým hendikepem. „Navýšení počtu kamer nepřináší jen větší možnosti dohledu nad bezpečností v Litvínově, ale také umožní vytvořit další úvazek pro člověka, který má těžší pozici při uplatňování na pracovním trhu,“ dodává Martin Klika.

Náklady na provedení navrhovaných úprav prostor nepřesáhnout částku 270 tisíc Kč a budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2023.

Ústeckénovinky.cz informovala Jitka Pavlíková - redaktorka, Měsíčník Radnice.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:arch.)Souhlasíte s tím, že Česká republika dodává zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
21%
Ne
transparent.gif transparent.gif
58%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
21%