Svátek má: Milena

Regiony

Velikost textu:

Lipová na Děčínsku se pyšní krajským titulem Vesnice roku 2019

Lipová na Děčínsku se pyšní krajským titulem Vesnice roku 2019

Celorepublikově oblíbená soutěž Vesnice roku vstoupila do svého 25.ročníku. Obec Lipová, vítěz krajského kola letošního ročníku, hostila slavnostní vyhlášení soutěže, kde si zúčastněné obce převzaly svá ocenění.

Ilustrační foto z akce
18. srpna 2019 - 07:00

Ceny vítězům předal také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a náměstek hejtmana Petr Šmíd.

„Všechny obce, které se do soutěže přihlásily, dělají něco navíc pro rozvoj své obce i okolí a také se snaží o to, aby se tam místním dobře žilo. Chtěl bych všem zúčastněným obcím poděkovat a oceněným moc gratuluji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu předávání.

Vítězem krajského kola Vesnice roku 2019 je obec Lipová

Vítězná obec Lipová získala zlatou stuhu, milion korun od ministerstva pro místní rozvoj a 300 tisíc od Ústeckého kraje, modrá stuha za společenský život putovala do obce Lukavec (Litoměřice), bílou stuhou za činnost mládeže se pyšní obec Koštice (Louny), zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získaly Lovečkovice (Litoměřice) a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu si připnou Blšany u Loun. Kromě čestných uznání a diplomů byla udělena také Cena naděje pro živý venkov, kterou za svůj pestrý kulturní a společenský život získala obec Cítoliby (Louny) a ocenění inovativní obec, které získaly Mšené lázně. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola. Vyhlášení se uskuteční 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Obec Lipová leží v nadmořské výšce 361 m. n. m., rozkládá se mezi vrchy a protéká jí Luční potok. První zmínka o Lipové je z poloviny 14. stol. Obec komplexně přistupuje k celkovému rozvoji v oblasti záchrany kulturního dědictví. V obci jsou významné památky, mezi které patří také kostel zasvěcen sv. Šimonovi a Judovi či socha sv. Jana z Nepomuku. Největší vzácností je socha sv. Josefa naproti škole. V obci sídlí v podstávkovém domečku na návsi Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. V objektu se také nachází Infocentrum. Lipová si udržuje venkovský charakter, na jejím území se nachází 10 rybníku, sedm z nich prošlo kompletní rekonstrukcí.

Kostel sv.Šimona a Judy

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, prezentovat programy obnovy jednotlivých vesnic a upozornit na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Podle webu Ústeckého kraje

(lh,usteckenovinky.cz,foto web UK)