Svátek má: Lukáš

Regiony

Velikost textu:

Kvalita ústecké zeleně pohledem studentů z celého světa

Kvalita ústecké zeleně pohledem studentů z celého světa

V minulých dnech proběhla v Ústí nad Labem Mezinárodní letní škola, v rámci které studenti ze třech kontinentů mapovali a hodnotili městskou zeleň ve vybraných lokalitách města.

Ilustrační foto z akce
7. července 2019 - 07:00

Akci pořádala Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta přírodovědecká UJEP ve spolupráci s partnery z Německa.  Mezinárodní letní škola s názvem

„Integrace konceptu ekosystémových služeb do  územního plánování“ probíhala ve dnech 17.–21. 6. 2019. „Studenti posuzovali stav zeleně a jí poskytovaných ekosystémových služeb ve 4 lokalitách," vyjasňuje Ing. Jiří Louda, Ph.D., organizátor Letní školy a řešitel projektu BIDELIN, v rámci kterého se letní škola pořádala.

Foto z akce

Ekosystémové služby lze obecně definovat jako užitky, které lidem poskytuje příroda a které vedou ke zlepšování kvality života. V průběhu Letní školy  se studenti zaměřili zejména na rekreační funkci zeleně (zeleň jako prostor pro odpočinek a relaxaci) a na regulaci mikroklimatu – mj. ochlazování přehřátého města díky odparu vody z vegetace.

„Ačkoliv je Ústí nad Labem městem poměrně hodně zeleným, jsou kvalita i množství zeleně ve městě velmi rozmanité. V některých oblastech usychají stromy vysazené teprve před dvěma lety, jinde se zeleni velmi daří," komentuje Jiří Louda.

Po práci v terénu a zjišťování faktů o ústecké zeleni studenti navrhovali možná řešení na zlepšení situace v konkrétní lokalitě. „Návrhy byly velmi pestré. Za zmínku stojí zelené střechy a fasády pro podporu jak estetiky města, tak zejména regulace mikroklimatu. Dále pak navržení nových, spíše menších vodních ploch, například v oblasti letního kina," prozrazuje Jiří Louda.

Studenti dále navrhovali např. vybavit vybrané oblasti venkovním mobiliářem s cílem ještě více podpořit rekreační využití zeleně, která ve městě již existuje. Všichni zúčastnění velmi pozitivně vnímali vysoký potenciál města směrem k těmto změnám.

„V celém týmu panovala skvělá atmosféra. Velmi pozitivně nás překvapila vysoká úroveň znalostí, které studenti projevili, a také zapálení, se kterým svěřené úkoly řešili. I během přestávek jsme málokdy studenty slyšeli povídat si o něčem jiném než o tématu Letní školy," nadšeně hodnotí Jiří Louda a slibuje do budoucna: „I když byla příprava celé akce velmi náročná, rozhodně bychom rádi něco podobného uspořádali i v budoucnu. Uvažujeme o formátu bienále, pravidelně se opakující letní školy každé dva roky. Konkrétní zaměření se může mírně lišit, vždy ale půjde o vztah člověka a přírody kolem něj z pohledu různých vědeckých disciplín – příroda ve městech, horské oblasti, lesy nebo voda kolem nás."

Letní škola s názvem „Integration of ecosystem services into urban planning“ byla organizována v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro Usteckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto UJEP)