Svátek má: Hana

Regiony

Velikost textu:

Kreativní práce s průmyslovým dědictvím

Kreativní práce s průmyslovým dědictvím

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Studenty vytvořené motivy látek z původních tapet
11. ledna 2022 - 07:00

S negativními důsledky, které přinesla proměna průmyslu po roce 1989, se Ústecký kraj potýká dodnes.

„I přes zlepšení v některých oblastech je kraj stále vnímán jako území s velkými problémy v oblastech sociální, ekonomické i životního prostředí,”
popisuje současný stav Vladan Hruška, pracovník katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Na druhou stranu právě tento kraj byl v době průmyslového rozkvětu od 19. století hospodářsky vysoce prosperující oblastí Česka. Vznikaly zde významné průmyslové podniky, inovace, atraktivní architektura, a ruku v ruce s tím se zde formoval čilý kulturní a společenský život.

„Z tohoto důvodu je tak průmyslová historie kraje také fenoménem, kterým se tato oblast může chlubit,” dodává Hruška.

V jiných průmyslových regionech západní Evropy či Severní Ameriky je, ostatně,  pozitivní odkaz průmyslu (průmyslové dědictví) často považován za jedinečný nástroj a zdroj energie pro oživení veřejného prostoru či zvýšení zaměstnanosti.

„Stačí se podívat například do Porúří v Německu, britského Manchesteru, do Tate Modern muzea v Londýně,” doplňuje světový kontext doktorandka Eva Nedorostová a dodává: „Nicméně i v Česku se již dají najít příklady úspěšných revitalizací průmyslové architektury. Takovým vlajkovým projektem je areál Dolních Vítkovic v Ostravě.”

Starý průmyslový objekt, který lze využívat nejen k nejrůznějším kulturním, sportovním, obecně společenským akcím, a zároveň zde lze zachovat jeho unikátní ráz, může výrazně posílit místní identitu a také zlepšit vnímání dané obce či města návštěvníky z širokého okolí. V tomto ohledu se průmyslová architektura stává cenným zdrojem místního patriotismu. Příklad lze vidět právě v již zmíněné Ostravě, kde místní obyvatelé hrdě nazývají oblast Dolních Vítkovic ostravskými Hradčany.

V rámci univerzitního projektu Smart City – Smart Region – Smart Community  vědci a umělci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zkoumají, jakým způsobem je vnímána průmyslová minulost, současnost i budoucnost kraje, a jak je možné propagovat průmyslové dědictví regionu tak, aby pomáhalo rozvoji Ústeckého kraje a posilovalo vztah místních obyvatel k němu.

„První výstupem je výstava uspořádaná týmem našich výzkumníků a umělců  Oživeno designem,“ přibližuje Vladan Hruška. Probíhá na zámku Valdštejnů v Litvínově již od loňského listopadu do 6. února 2022.

Výstava se věnuje příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si zde postavit reprezentativní vilu. Ta nyní, bohužel, chátrá. „Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si lze na výstavě prohlédnout,“ uvádí Eva Nedorostová.Dalšími dílčími projekty, které staré průmyslové objekty „oblékají do nového kabátu“ a dávají jim nový význam, jsou průmyslový vodovod Dolní Zálezly – Ledvice, objekt bývalé ústecké loděnice na Střekově a továrna na gramofonové desky rovněž v Ústí nad Labem.

Na návštěvníky výstavy Oživeno designem se těší tým pracovníků Fakulty umění a designu, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálně ekonomické UJEP.

Tento výzkum je na UJEP prováděn mj. v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community  (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435) realizovaného díky OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií, jehož cílem je vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb.


Ústecké novinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, UJEP.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)