Svátek má: Vladimír

Regiony

Velikost textu:

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem, pacientům jsou nepřetržitě k dispozici specialisté chirurgie, interny a neurologie

Ilustrační foto
11. listopadu 2018 - 07:00

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. V loňském roce zahájila budování objektu nízkoprahového urgentního příjmu s obratištěm sanitek jako přístavby ke stávajícímu pavilonu "F". S pracovištěm, které je od 1. 11. 2018 v provozu, se v úterý 6. listopadu seznámili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., - Nemocnice Teplice, o. z.

"Budeme se snažit, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, ve všech nemocnicích měli. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Provoz tady v Teplicích časem ukáže, jestli je počet lůžek dostatečný. Lékařům a ostatnímu personálu na novém pracovišti přeji hodně úspěchů a spokojenost z výsledků jejich nelehké práce," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ). K přání se připojila členka představenstva KZ Jitka Hanousková.

"Zahájení provozu urgentního příjmu je velkým přínosem nejen pro teplickou nemocnici, ale i pro celou Krajskou zdravotní. A samozřejmě pro pacienty z Teplic a okolí. Přeji vám, aby se práce dařila a pacienti byli spokojeni," řekla.

"Poděkování patří představenstvu, které velmi intenzivně myslí na obnovu a rozvoj každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní a dokáže zajistit investiční prostředky, v poslední době zejména od našeho jediného akcionáře Ústeckého kraje. V letošním roce je to na úrovni půl miliardy korun. V případě urgentního příjmu jde určitě o rozvoj. Hodláme takto pokračovat i v dalších nemocnicích. Máme obdobné projekty pro Děčín a Chomutov," upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Vybudováním nízkoprahového urgentního příjmu dochází ke sloučení pracovišť více oborů a ke 24hodinovému zajištění péče v oborech chirurgie, interna, neurologie. Je zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře těchto odborností. V době provozu ústavní pohotovostní služby  je zajištěna péče odborností oční, urologie a ortopedie. Tři odborné chirurgické ambulance  jsou v denním provozu. Pracoviště urgentního příjmu je zároveň místem poskytovatele zdravotní služby pro kontakt s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., (ZZS) a koordinuje převzetí pacienta mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby.


"Cílem není pouze sloučit tato pracoviště pod jednu střechu, smyslem je centralizace akutních příjmů pacientů a zlepšení organizace práce a směřování zdravotní péče více k pacientovi, protože ten bude ošetřen na jednom místě včetně konziliárních vyšetření, bez zbytečných převozů a ztráty času. Urgentní příjem se stane jedním z klíčových provozů v nemocnici,"  vysvětlil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., který zároveň poděkoval za podporu, které se vedení nemocnice od Ústeckého kraje a  současného vedení společnosti v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem dostává.

Město Slaný stojí na pražsko-saské obchodní cestě

Vedle již fungující Emergency v ústecké Masarykově nemocnici je právě zprovozněný urgentní příjem v Teplicích ze čtyř dalších plánovaných prvním realizovaným. Nová budova nízkoprahového urgentního příjmu pacientům poskytuje ambulantní péči v oblasti interny, neurologie a chirurgických oborů. Dále je zde expektační pokoj se třemi lůžky a potřebné zázemí pro pacienty a personál. Pacienti vstupují stávajícím vstupem pavilonu F a využívají stávající kartotéku. Pro pacienty přivezené sanitním vozem je určen vstup ze západní části objektu. Vstup je zastřešený. Budova je řešena jako trojtraktová, prostřední trakt chodby navazuje na chodbu stávajícího objektu, což umožňuje plynulý provoz potřebný zejména pro pacienty na lůžku.

Shrnující informace pro pacienty:
Provoz oddělení urgentního příjmu v teplické nemocnici byl zahájen 1. 11. 2018. Specialisté z oborů chirurgie, interna a neurologie jsou k dispozici nepřetržitě v prostorách nově dostavěného urgentního příjmu v průčelí pavilonu "F" (součást bývalé chirurgické ambulance). Odbornosti urologie, oční a ortopedie v běžné pracovní době naleznete v prostorách jejich odborných ambulancí, na oddělení urgentního příjmu až v době pohotovosti, konkrétně urologie a ortopedie od 15 hodin, oční od 16 hodin a o víkendech.


V areálu teplické nemocnice probíhají i další důležité investiční akce.
Podle stanoveného harmonogramu pokračuje výstavba nového pavilonu pro operační sály a centrální sterilizaci s předpokládaným dokončením do 1. 7. 2019. V nových operačních sálech zdravotníci počítají s prováděním veškerého současného spektra operačních výkonů. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Součástí projektu je i zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. Celková cena díla je téměř 185 milionu Kč včetně DPH, přičemž financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje (SOHZ ÚK - Služby obecného hospodářského zájmu Ústeckého kraje).

Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., z 26. 10. 2017 dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a jednotku intenzivní péče (JIP) chirurgických oborů. "V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsme nástavbu na právě probíhající stavbu nového pavilonu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu s předpokládanými investičními náklady ve výši 97 milionů korun včetně DPH," vysvětlil Ing. Jiří Novák.

Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou. Stanice bude uvedena do provozu v příštím roce.

Podrobnou prezentaci investičních akcí v teplické nemocnici přítomným zprostředkoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, pracoviště urgentního příjmu představil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.

Pro Ústeckenovinky.cz Krajská zdravotní

(lh,usteckenovinky.cz,foto Krajská zdravotní)