Svátek má: Tamara

Regiony

Velikost textu:

Krajská zdravotní připomenula Světový den proti mrtvici

Krajská zdravotní připomenula Světový den proti mrtvici

Před riziky cévní mozkové příhody varuje Světový den proti mrtvici, který má v kalendáři místo 15.května.

Z akce
18. května 2023 - 07:00

Odborníci z komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a.s., ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravili osvětovou akci a v některých městech, kde společnost spravuje nemocnice, poskytli veškeré důležité informace o tomto onemocnění i následné preventivní vyšetření.

V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice byl připraven stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností zdravotnického personálu. V Ústí nad Labem měli lidé stejnou možnost také v OC Forum. Zájemci si mohli na obou místech nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Kontaktní bod pro osvětu byl zřízen i v přízemí budovy B chomutovské nemocnice, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. V Teplicích byly v areálu nemocnice k dispozici informační letáky k cévní mozkové příhodě. Stánek s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi zdravotníci otevřeli také v OC Central v Mostě.

V mosteckém obchodním centru na osvětové akci nechyběl MUDr. Ján Macko, primář Neurologického oddělení Nemocnice Most, o.z. „Nabízíme návštěvníkům měření tlaku krve a hladiny cukru v krvi, protože hypertenze a cukrovka patří k hlavním rizikovým faktorům cévní mozkové příhody. Riziko mrtvice se dá významně snížit právě prevencí. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, mít pravidelný pohyb, nekouřit, docházet na pravidelné lékařské kontroly a pravidelně užívat předepsané léky,“ vysvětluje doktor Macko, který zároveň vede mostecké iktové centrum.

V chomutovské nemocnici se akce konala v budově polikliniky, kde lidé možnost nechat si změřit hodnoty hojně využívali, jak informoval primář tamního neurologického oddělení a iktového centra MUDr. Jiří Neumann, FESO. „Vyšetření během čtyř hodin, kdy zde pro příchozí byly k dispozici lékařka a dvě sestry, podstoupilo 150 zájemců. V několika případech se takto podařilo zachytit vysoké hodnoty dosud nezjištěné glykémie a vysokého krevního tlaku, o kterém dosud lidé nevěděli. Všem byly rovněž poskytnuty informace jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky a jak správně reagovat a pomoci při jejím vzniku. Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou,“ uvedl primář Neumann.

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity osob ve středním a vyšším věku v České republice. Riziko vzniku mrtvice se zvyšuje věkem, ale není vzácností ani u mladých lidí do 30 let života. Nicméně, pokud mrtvice udeří, jde o čas. Čím dřív se dostane pacient do iktového centra, tím větší šanci má, že mrtvice neskončí smrtí, ale záchranou života a uzdravením s malými nebo i žádnými následky. K nejčastějším příznakům patří náhlá slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s mluvením a porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, rovnováhy či koordinace, případně prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny. Pokud toto u svého příbuzného zjistíme, správnou reakcí je na nic nečekat a volat záchrannou službu.Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto jsme s akcí Odhal své aneuryzma před dvěma lety přišli,“ vysvětlil MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí KCC.

V Ústí nad Labem se 15. května odpoledne uskutečnil již 5. ročník charitativního běhu s názvem Předběhněte mrtvici. Z tradičního startu před hlavní budovou Speciální základní školy Pod parkem na Severní Terase letos na trať vyrazilo 69 aktivních účastníků. Akce upozorňuje na zákeřnost cévní mozkové příhody, jejíž příznaky stále většina Čechů včas nerozpozná. Výtěžek 17 650 Kč šel tentokrát na pomoc pacientce Kláře Vlčkové, kterou potkala mrtvice v jejích 29 letech. Běh organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek pod záštitou statutárního města Ústí nad Labem.
 
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
12%
Ne
transparent.gif transparent.gif
34%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%