Svátek má: Aneta

Regiony

Velikost textu:

Krajská zdravotní jednala o spolupráci s univerzitou J.E.Purkyně

Krajská zdravotní jednala o spolupráci s univerzitou J.E.Purkyně

Zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jednali s přednosty klinik z Masarykovy nemocnice.

Setkání FZS UJEP s přednosty klinik MNUL
13. května 2022 - 07:00

Pracovní jednání zástupců vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP), Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) s přednosty klinik z ústecké Masarykovy nemocnice – za účasti představitelů KZ a vedení ústecké nemocnice – se uskutečnilo v pátek 6. května 2022 na ředitelství společnosti.

MNUL a ústeckou UJEP v současnosti spojuje již 12 klinik a Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky, ustanovený v loňském roce jako zatím poslední společné pracoviště. Spolupráce obou subjektů začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustanoveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. Přednostové klinik, primáři oddělení a další lékařští specialisté přednášejí na FZS UJEP. Studenti a studentky naopak mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi v MNUL a v dalších nemocnicích KZ. Vysoké škole poskytla KZ v areálu MNUL na ústecké Severní Terase pozemek pro výstavbu nové budovy fakulty, kterou UJEP v současné době dokončuje.„Spolupráce s univerzitou si velmi vážíme. Právě výchova a výuka nových zdravotníků je pro Krajskou zdravotní, a.s. klíčová. Nezastíráme, že nedostatek erudovaného personálu je jedním z problémů, který nás pálí, a který řešíme. Věříme, že nové prostory fakulty zvednou zájem o zdravotnické obory a my tak získáme nové, kvalifikované kolegy,“ vyzdvihl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní a zejména ústecká Masarykova nemocnice jsou pro naši fakultu nezastupitelným partnerem. Zapojení zkušených lékařů a dalších zdravotnických profesionálů do teoretické i praktické výuky, ale i spolupráce v publikační a další tvůrčí činnosti, znamenají pro fakultu významný odborný přínos,“ zdůraznil doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)