Svátek má: Adriana

Regiony

Velikost textu:

Krajina si pamatuje, i o tom byla konference v Krásné Lípě

Krajina si pamatuje, i o tom byla konference v Krásné Lípě

Jak se mění naše bezprostřední okolí v průběhu let? Jak pracujeme s krajinou? Jak ji využíváme? Jak jí pomáháme a  chráníme? O tom byla konference „Paměť krajiny“.

Ilustrační foto z akce
14. dubna 2019 - 07:00

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se konala v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě mezinárodní diskusní konference o proměnách krajiny v regionu Českosaského Švýcarska. Otevřela prostor k výměně zkušeností mezi odborníky i laiky z této části česko-německého příhraničí v oblastech zemědělství, lesnictví, turistický ruch, řízení mobility, ekologické osvěty a ochrany životního prostředí.

Foto z výstavy

Konference se uskutečnila v rámci projektu č. 100281957 „Paměť krajiny" financovaného programem přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020, jehož řešiteli jsou: Technická univerzita Drážďany, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Botanický ústav AV ČR.

Akce, které se zúčastnilo na 50 osob, byla rozdělena do tří tematických sekcí: turismus, veřejnost a ochrana přírody; zemědělství a ochrana přírody; lesnictví a ochrana přírody. Účastníci si nejprve vyslechli přednášky zabývající se danou problematikou a odpoledne proběhly tři souběžné diskuzní panely. V konci dne byly závěry z diskuzí shrnuty moderátory pro všechny účastníky konference.    

Foto z vycházky

Druhý den akce se její účastníci vydali na desetikilometrovou procházku z Kyjova do německého Hinterhermsdorfu údolím řeky Křinice podél tematické přeshraniční trasy „Napříč krajinou Českosaského Švýcarska“. Zasvěcení průvodci, Werner Hentschel, Frank Müller, Petr Petřík a Petr Bauer, na konkrétních příkladech ukázali různé aspekty proměny krajiny v regionu a seznámili se zajímavostmi z historie, místního turismu i hospodaření v lesích a na lukách.

 V průběhu konference proběhla také vernisáž výstavy „Muzeum v přírodě“.

„Velice mě potěšily kladné ohlasy účastníků této konference, kteří ocenili kvalitu přednášek i vysokou úroveň diskuzních sekcí," řekla hlavní organizátorka této akce Jitka Elznicová z Fakulty životního prostředí UJEP.

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto UJEP)