Svátek má: Nina

Regiony

Velikost textu:

Kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na rozvoj nemocnic

Kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na rozvoj nemocnic

V úterý 23.června 2020 představitelé Ústeckého kraje a Krajské zdravotní podepsali smluvní dokumenty, na jejichž základě kraj poskytne Krajské zdravotní na období let 2020 – 2032 investiční dotaci 3 miliardy korun.

Ilustrační foto z jednání
27. června 2020 - 07:00

Zastupitelstvo kraje o investiční dotaci největšímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče v České republice rozhodlo na svém jednání v pondělí 22. června.

„Krajská zdravotní je naše vlajková loď a výkladní skříň, kterou se Ústecký kraj rád chlubí. Její současné vedení má za sebou velký kus práce, který je opravdu vidět. Podařilo se mu mimo jiné udržet pro obyvatele Ústeckého kraje Komplexní onkologické centrum, vytvořit pro něj špičkové podmínky, ale také přivést zkušené specialisty pro na severu Čech nový obor kardiochirurgie. Lidé z regionu tak nemusí za kvalitní zdravotní péčí jezdit do jiných krajů,“ zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

„Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Poté, co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč, respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ vyjmenoval Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, strategické investiční akce. Právě pro ně Krajská zdravotní získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace.

Ústecký kraj podpoří Krajskou zdravotní rovněž při obnově a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra. Podle Jiřího Nováka plánované náklady na pořízení a instalaci zdravotnické techniky, mezi níž je i přístroj PET/CT pro Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., a lineární urychlovač včetně příslušenství pro Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dosahují částky celkem 245 milionů Kč.

„Bez dlouhodobé finanční investiční podpory Ústeckého kraje by obnova a rozvoj našich nemocnic rozhodně nešly tak rychle. Výsledky systematické a cílevědomé práce představenstva v čele s Jiřím Novákem v uplynulých šesti letech a kladné výsledky hospodaření společnosti byly určujícím předpokladem pro to, aby Ústecký kraj jako jediný akcionář významně podpořil i strategické investiční akce v nejbližších letech. Za dlouhodobou významnou finanční investiční podporu se vedení Ústeckého kraje sluší poděkovat,“ řekl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.


Objem uvedených investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Podle webu Ústeckého kraje

(lh,usteckenovinky.cz,foto web UK)