Svátek má: Ladislav

Regiony

Velikost textu:

Jak ve střední Evropě zrychlit zpětné získávání odpadního tepla

Jak ve střední Evropě zrychlit zpětné získávání odpadního tepla

Výzkumníci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Národního centra energetických úspor pojedou na mezinárodní konferenci SZE 2019 „Udržitelná a čistá dodávka energie pro vytápění a chlazení“.

Ilustrační foto
20. března 2019 - 07:00

V rámci mezinárodního projektu CE-HEAT, do kterého jsou zmínění vědci zapojeni, zde bude organizována speciální sekce na téma Zrychlení zpětného získávání tepla ve střední Evropě. Jejím cílem bude prezentovat dosavadní výstupy projektu mezinárodní odborné veřejnosti.

„Odpadní teplo je důležitý zdroj energie, jehož potenciál dnes není dostatečně využíván, a může tak obohatit jak současné, tak budoucí energetické systémy,“ vysvětluje za UJEP Ing. Jiří Louda, Ph.D.  

Přednášející v průběhu speciální sekce představí sadu strategických i technických nástrojů, které byly vyvinuty při řešení projektu Interreg CENTRAL EUROPE CE-HEAT ve snaze usnadnit implementaci systémů na zpětné získávání odpadního tepla.

Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou náměstí v Soběslavi

„Mimo jiné bude prezentován katastr odpadního tepla, což je nástroj sloužící k lepšímu plánování, identifikaci územního potenciálu odpadního tepla a větším strategickým investicím do energetiky,“ doplňuje Jiří Louda.

Dále budou účastníci sekce seznámeni se softwarem usnadňujícím rozhodování subjektů o investicích do systémů na využívání odpadního tepla. Tento software je využitelný v první fázi plánování investice do těchto systémů, tedy ještě předtím, než se investor pustí do studie proveditelnosti. Software provádí analýzu na základě technologických a ekonomických parametrů projektů na využívání odpadního tepla.

Na konferenci bude v dané sekci představen i úspěšný příklad implementace akčního plánu využití odpadního tepla a energetické strategie v Durynsku, prezentovány budou i pilotní projekty z Itálie, Německa a Slovinska.


Sekce bude zakončena panelovou diskusí, která by měla nastavit směr pro další kroky vedoucí k intenzivnějšímu využívání odpadního tepla ve střední Evropě a k dalšímu zlepšení podpůrných nástrojů na využívání odpadního tepla.

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto Pixabay.com)