Svátek má: Viola

Regiony

Velikost textu:

Hrubá stavba vědecko - technického centra je dokončena

Hrubá stavba vědecko - technického centra je dokončena

Stavba vědecko-výzkumného centra v Jiříkových kasárnách v Litoměřicích vkročila do své druhé poloviny. Objekt za celkem 45 milionů korun a vybavení za dalších zhruba 26 milionů korun bude sloužit pro výzkum geotermální energie.

Ilustrační foto
21. září 2018 - 07:00

Zaměří se zejména na ověření potenciálu hlubinné geotermální energie (dva a více km) v České republice a testování technologií jejího jímání. Seznámit se s průběhem stavby a řešit technické detaily, jako zázemí laboratoří, umístění budoucího vybavení apod.,  přijeli vědci a zástupci konsorcia partnerů výzkumné infrastruktury RINGEN, kteří se na projektu podílejí.

Foto ze stavby

„Cílem je ověřit vhodné lokality a připravit je pro investory; ověřit různé přístupy a technologie tvorby podzemních geotermálních výměníků, zvýšit jejich bezpečnost. Dále je třeba zpřesnit modely pro výpočet vydatnosti a dlouhodobé udržitelnosti těchto zdrojů s využitím složitých matematických modelů. Důležité je i zpřesnění monitoringu seismických jevů, které vznikají při hydraulické stimulaci hornin, a vytvoření husté sítě měřících zařízení (podzemní i nadzemní), jež umožní regulovat seismicitu dříve, než se projeví na povrchu apod.,“ specifikoval výzkumné cíle centra jeho ředitel, profesor Tomáš Fischer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vše směřuje ke snižování investičních rizik a zvýšení potenciálu využívání této široce dostupné energie pro výrobu tepla a elektřiny.

„Projekt, díky němuž v Litoměřicích budou působit špičkoví čeští i zahraniční experti, vzbudil ohlas i mezi mezinárodní vědeckou komunitou. Ačkoliv prozatím nenese přímý užitek obyvatelům Litoměřic, zvyšuje jejich prestiž a charakterizuje je jako pokrokové město podporující vědu a výzkum,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč. Radnice pro účely projektu bezúplatně převedla pozemek a halu určenou k přestavbě Univerzitě Karlově. Se stavbou a budoucím provozem centra nevznikají městu další náklady. Naopak získá prostředky za pronájem vrtu a pozemku pro další vědecko-výzkumné činností.

Podle webu města Litoměřice

(lh,usteckenovinky.cz,foto město Litoměřice)