Svátek má: Alexandr

Regiony

Velikost textu:

Filozofické fakulty se pustily do boje proti tradovaným mýtům

Filozofické fakulty se pustily do boje proti tradovaným mýtům

„Zbytečné společenské pavědy, stejně všichni skončí v mekáči, tyhle obory vystuduje kdejaký hňup,“ a další „hejty“ šířící se virtuálním prostorem se snaží vyvrátit nová kampaň s názvem Humanitky.cz.

Ilustrační foto
24. listopadu 2020 - 07:00

Je čas ukázat, že absolventi humanitních a společenských věd jsou na trhu práce nejen úspěšní a žádaní, ale také že humanitní a společenské vědy mají v naší společnosti své pevné a mnohdy nezastupitelné místo.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Ostravskou univerzitou pustila do boje s předsudky a stereotypním pohledem na humanitní vědy. Společně v projektu Humanitky.cz poukazují na dlouho zakořeněné mýty o humanitních a společenských vědách a s kapkou přidaného humoru, nadsázky a provokace se pokouší šířit pravdu o studiu a budoucnosti absolventů.

„Není pravda, že absolventi humanitních a společenských věd jsou společensky nepotřební a neuplatitelní na pracovním trhu. Naše tvrzení máme podložená daty. Stejně tak výroky některých politiků o tom, že absolventy humanitních oborů ekonomika nepotřebuje a končí na úřadech práce či vykonávají méně kvalifikovanou práci, jsou zcela mimo realitu,“ uvedla Daniela Rywiková, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

„Nová propagační videa mají také ukázat, že středoškolští učitelé oborů, jako jsou český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd a dalších, jsou často právě absolventy filozofických fakult,“ doplnil Jan Prouza, děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.Webové stránky Humanitky.cz se sloganem: „ODHAL, jaké jsou humanitní a společenskovědní obory doopravdy,“ cílí na široké publikum prostřednictvím zábavných videí, interview a výzkumů trhu práce. Na stránkách jsou k dispozici rozhovory s bývalými absolventy, jimž právě humanitní vědy otevřely dveře do světa.

Výzkumy dokládají, že zájem o absolventy humanitních věd stoupá. Společnost potřebuje psychology, jazykovědce, učitele, politology, sociology i antropology orientující se v politice, historii a kultuře.

V rámci tohoto projektu proběhlo v loňském roce společností STEM/MARK rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli v několika vybraných krajích napříč Českou republikou. Z průzkumu vyplynulo, že ze strany zaměstnavatelů je o tyto absolventy nejen zájem, ale že například v oblasti školství nebo některých služeb je zaměstnavatelé vnímají jako nenahraditelné. Průzkum mimo jiné také ukázal, že absolventy humanitních a společenskovědních oborů přijímají spíše velké firmy působící zejména v oboru školství a státní správy a dále ve finančních a odborných službách nebo společnosti se zahraniční působností. Kde všude nacházejí tito absolventi uplatnění, ukazují právě Humanitky.cz.

Součástí projektu budou i panelová diskuze a burza práce na téma Uplatnitelnost absolventů humanitních a společenskovědních oborů, které proběhnou na UJEP 25. listopadu 2020 od 15:00 h ve virtuální místnosti aplikace BigBlueButton, již univerzita využívá pro distanční výuku.

Mariánský sloup v Poděbradech je jedna z dominant významně dotvářející prostor náměstí

„Bohužel nám doba nedovoluje, abychom se sešli osobně, proto jsme museli přistoupit na tuto alternativu, která, jak věříme, bude pro studenty i veřejnost stejně přínosná,“ uvedl Pavel Maškarinec, řešitel projektu a proděkan pro vědu a doktorské studium na FF UJEP, a dodává, že: „diskuze se zúčastní zástupci institucí z Ústeckého kraje stejně jako někteří naši absolventi. Ke sledování je zvána i široká veřejnost.“

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

(lh,usteckenovinky.cz,foto UJEP)